Datum:  2021-05-03

Världens viktigaste kväll - och roligaste 2021

Den 3 maj, 20.00, är det dags igen för UNICEFs årliga tv-gala i TV4. Pandemin har drabbat barnen oerhört hårt, och arbetet för barnen är nu viktigare än någonsin. Det blir en kväll fylld av allvar och humor och musik!

14 000 barn under fem års ålder dör varje dag av orsaker som är enkla att förebygga. Barnen dör av till exempel lunginflammation, diarré och malaria. Undernäring och brist på rent vatten och sanitet bidrar till mer än hälften av dödsfallen. I skuggan av pandemin riskerar ytterligare tusentals små barn att dö varje dag.

Nu har vi en möjlighet att bygga bättre framåt - en värld där alla barn överlever, går i skolan och kan påverka sin framtid. Tillsammans ändrar vi barns liv!

Adoptionscentrum är en av UNICEF Sveriges 17 medlemsorganisationer.