Datum:  2019-12-20

FN uppmanar till bättre skydd av barn utan föräldraomsorg

FN:s generalförsamling antog den 18 december 2019 en gemensam resolution med fokus på barn utan föräldradraomsorg.

För första gången i historien uppmanade man sina 193 medlemsländer att vidta konkreta åtgärder för att skydda rättigheterna för dessa barn. Man konstaterar att risken är hög att de ska få sina rättigheter kränkta, utsättas för våld, misshandel och försummelse.

Man uttryckte också en oro över den skada institutionalisering och institutionsvård kan ha för barns välbefinnande, hälsa och utveckling och uppmanar stater att vidta åtgärder för att successivt ersätta institutioner med familjebaserad omvårdnad och omfördela resurser till initiativ i lokalsamhället.

Generalförsamlingen uppmuntrar även staterna att arbeta för att hantera grundorsakerna till att barn i onödan separeras från sina föräldrar genom ett bättre samhällsstöd till familjer i utsatthet.

En internationell koalition med fler än 255 barnrättsorganisationer och nätverk har också tagit fram rekommendationer som handlar om att prioritera familjen och förändra omhändertagandet.

Föräldralösa Barn har sedan starten arbetat för barns rätt till familj, för barnhem är inte ett hem för barn.