Om oss

Barnhem är inte ett hem för barn

Miljontals barn i världen uppskattas bo på barnhem. Många har föräldrar i livet, men tvingas ändå växa upp i ensamhet utan trygghet, närhet och kärlek.

Föräldralösa Barns vision är att  alla barn har rätt till en trygg barndom.

Våra insatser är inriktade på de barn som har övergivits eller riskerar att förlora sina familjer och lever i utsatthet. Majoriteten av alla våra insatser är förebyggande. Vi arbetar med att stötta ensamstående föräldrar och familjer som lever i utsatthet för att förhindra separationer i onödan. Barnhem är inte ett bra hem för barn!  Våra projekt stödjer också äldre barn och tonåringars utslussning i samhället från institutioner för att ge dem förutsättningar till ett bra liv.

Vår utgångspunkt är alltid FNs barnkonvention. Vi arbetar för alla barns rätt till utbildning, skydd mot övergrepp och barns rätt till hälsa. Vi vill att barn och unga själva ska ha en röst och möjlighet att påverka sin framtid. Placering på barnhem ska vara ett sista alternativ för barn som inte kan växa upp med sin familj.

Föräldralösa Barn - en del av Adoptionscentrum

Föräldralösa Barn är en insamlingsstiftelse och de medel som samlas in går till Adoptionscentrums biståndsprojekt. Stiftelsen har 90 -konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlemmar i Giva Sverige och finns med på Givarguidens listan.

Biståndet är en självständig del av Adoptionscentrum. Biståndsverksamhet och adoptionsverksamhet är ekonomiskt och personellt avskilda från varandra.