Etiopien

Etiopien är ett av världens fattigaste och mest outvecklade länder, ett land som ständigt balanserar på yttersta marginalen. Hiv-aids pandamin i landet växer med alarmerande hastighet. Man beräknar att 3,5 -5 miljoner barn kommer att ha blivit föräldralösa på grund av aids inom 10 år.

Barns grundläggande rättigheter är en stor utmaning i Etiopien. Fattigdomen tar ifrån många barn möjligheten till näringsriktig mat, rent vatten och medicin. Många barn berövas också möjligheten att växa upp i familj. Den största anledning till att barn överges är extrem fattigdom i kombination med sjukdom och arbetslöshet.