Familjen är den bästa platsen för utveckling

Kina Startdatum: 2014-01-01

Alla barn behöver få möjlighet att skapa nära relationer till viktiga vuxna som ser dem för den de är och som kan bidra till deras utveckling. Vårt projekt i Kina bidrar till att förändra tillvaron för barn med funktionsnedsättningar.

Genom utbildningar och erfarenhetsutbyten bidrar Adoptionscentrums samarbetspartner Amity Foundation till att ansvariga och personal på 15-talet barnhem i sex provinser i Kina inser betydelsen av en uppväxt i familj och individuellt omhändertagande, att alla barn har rätt till utveckling och utbildning utifrån sina förutsättningar. Barnhemmen är ansvariga för barn placerade i fosterhem och de får hjälp att utveckla och förbättra sina system för urval, utbildning och uppföljning av fosterfamiljer. Inom projektet berörs främst barn med olika typer av funktionsnedsättningar och arbetet går mycket ut på att minska diskrimineringen av dessa barn. 

Utbildningar om barns rättigheter, utveckling och vägar till rehabilitering hålls också för fosterföräldrar och för biologiska föräldrar som är i riskzonen att överge sitt barn. Familjerna ges tillträde till stödfunktioner som finns i samhället i form av bl a de rehabiliteringscenter som drivs av barnhemmen lokalt. Här finns det möjlighet att få medicinskt, pedagogiskt och psykologiskt stöd och att träffa andra föräldrar och barn.

Eftersom inte alla barn får möjlighet till en uppväxt i familj ingår även utbildningar för Amitys volontärer, de sk Amity Grandmas, i projektet. De arbetar med barn med funktionsnedsättningar på institutioner runt om i landet. Deras ökade kunskaper skapar förutsättningar för ett bra och individuellt omhändertagande som främjar barnens utveckling.

Samarbetsorganisation: The Amity Foundation, www.amity.org.cn

Projekttyper:Alternativ till barnhem
Land:Kina
Projekttyper:På barnhem