Hopp om en framtid

Etiopien Startdatum: 2007-01-01

Hiv-aids pandamin i Etiopien växer med alarmerande hastighet. Man beräknar att 4-5 miljoner barn kommer att ha blivit föräldralösa på grund av aids inom 10 år.

Kvinna med flicka

My Sisters arbetar med de mest utsatta i samhället, kvinnor och barn.

Fattigdom tar ifrån många barn möjligheten till näringsriktig mat, rent vatten och medicin. Många barn berövas också möjligheten att växa upp i familj. Den största anledningen till att barn överges är exrem fattigdom, i kombination med sjukdom och arbetslöshet.

My Sisters är en organisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för de svagaste i samhället vilket ofta betyder ensamstående mammor och barn. Deras vision är att ge hopp om en framtid.  De har sin verksamhet i ett fattigt område i Addis Ababa och erbjuder en rad olika verksamheter som utbildning, hiv-information, medicinsk rådgivning och omvårdnad. De driver även ett mindra barnhem för föräldralösa barn samt utbildar fosterfamiljer. Adoptionscentrum arbetar tillsammans med My Sister för att  stärka organisationen så att de kan bli effektivare i sitt arbete med familjer och barn drabbade av hiv-aids.

My Sister arbetar utifrån en kristen grund men deras verksamhet är öppen för alla oavsett tro.

Samarbetsorganisation: My Sisters Welfare Organisation www.mysisters.no/

 

Projekttyper:Förebygga övergivande
Projekttyper:Alternativ till barnhem
Land:Etiopien