Att adoptera från Vietnam

När du adopterar från Vietnam blir du väl omhändertagen av våra medarbetare Mrs. Phuong Anh och Mr. Huy. De har jobbat för oss i tolv respektive 21 år och är mycket uppskattade av de familjer som har adopterat från Vietnam.

natur Vietnam

Adoptionscentrum har förmedlat adoptioner från Vietnam sedan 1990.

Vem kan ansöka om att adoptera?                                                                                       

Makar (man och hustru) som har ett giltigt medgivande är välkomna att ansöka om att adoptera från Vietnam. I undantagsfall kan även ensamstående vara välkomna att ansöka, men par prioriteras alltid. Alla sökande måste vara öppna för barn med särskilda behov. 

Barnen                                                                                                                                   

De flesta av barnen som blir adopterade till Sverige är strax under ett år och upp till fem år gamla, de bor på barnhem och är väl omhändertagna av personalen där. Matchningen mellan barn och föräldrar görs av den vietnamesiska centralmyndigheten som har huvudansvaret för internationella adoptioner i Vietnam.

Barnen har vanligtvis övergivits på sjukhus direkt efter förlossningen, en del har lämnats kvar på sjukhus i samband med sjukdom och några är hittebarn. Om det inte går att finna barnets föräldrar, eller om de givit samtycke till adoption, försöker man först hitta en familj till barnet i landet, innan det kan bli aktuellt med en internationell adoption.

Kontakta Adoptionscentrums rådgivare
Våra rådgivare svarar gärna på dina frågor om adoption från Vietnam och hjälper dig vidare i adoptionsprocessen.

Du kan mejla eller ringa på telefonnummer 08-587 499 00.

Karta Vietnam


Vad vet du om Vietnam?
Den socialistiska republiken Vietnam ligger i Sydostasien och gränsar med Kina, Laos och Kambodja. Det bor 95,5 miljoner människor i Vietnam, varav åtta miljoner bor i huvudstaden Hanoi. Den största staden är dock Ho Chi Minh City där det bor nio miljoner invånare. 

Det officiella språket är vietnamesiska, ett austroasiatiskt språk som är besläktat med kinesiska. Tidigare skrevs vietnamesiska med kinesiska tecken men idag skrivs det med det latinska alfabetet, med tillägg av diakritiska tecken för ton och för vissa bokstäver. 

Den vietnamesiska maten skiljer sig åt beroende på var i landet man befinner sig. I de norra delarna är nudelsoppan Pho mest känd. I de centrala delarna brukar man krydda maten mer och servera många små sidorätter medan man i de södra delarna har influerats av det franska och det kinesiska köket. Den vietnamesiska maten anses vara ett av de mest hälsosamma i världen.

Trots att Vietnam officiellt är en ateistisk kommunistisk stat utövar en hel del av befolkningen religion; störst är den vietnamesiska folktron, därefter kommer buddhismen och kristendomen.

Läs mer om Vietnam på Regeringskansliets hemsida

Så går en adoption från Vietnam till
Vi hjälper dig att sammanställa din adoptionsansökan till Vietnam. Därefter skickas den till DA, centralmyndigheten i Hanoi som godkänner den. DA skickar ut godkända familjers ansökningar till de lokala adoptionsmyndigheterna i de olika provinserna som ger förlag på matchning mellan ett barn som är aktuellt för adoption och föreslagen familj. Därefter granskas och godkänns förslaget igen av DA innan ett officiellt matchningsbeslut kan fattas. DA skickar information om barnet till Adoptionscentrum. I samband med barnbeskedet får adoptivföräldrarna barnrapport, födelsecertifikat, medicinsk rapport och fotografier.

Det dröjer ungefär ett år efter att du har skickat din ansökan till Vietnam innan det är dags att resa för att träffa ditt efterlängtade barn och genomföra adoptionen.

Resan till Vietnam och hemkomsten
Resan kan med fördel påbörjas några dagar innan själva adoptionsprocessen inleds för att utforska orten du ska adoptera ifrån och anpassa dig till den vietnamesiska kulturen. 

Adoptionsprocessen inleds med ett informationsmöte med en av medarbetarna från barnhemmet. Därefter besöker du barnet på barnhemmet. Sedan arrangeras en högtidlig adoptionsceremoni på det lokala Justice Department. Den totala vistelsetiden är cirka fyra veckor.

Eftersom både Sverige och Vietnam har skrivit på Haagkonventionen, behöver barnet endast folkbokföras i Sverige vid hemkomst för att bli svensk medborgare, förutsatt att minst en av föräldrarna har svenskt medborgarskap. 

Uppföljningsrapporter
Uppföljningsrapporterna till ursprungslandet är en viktig del av adoptionsprocessen. Vid adoption från Vietnam förbinder du dig att skicka sex uppföljningsrapporter under tre år.

Läs mer om uppföljningsrapporter till Vietnam.