Att adoptera från Zambia

Att adoptera från Zambia är ett äventyr som innebär att du bor i landet i minst sex månader. Adoptionscentrum har haft tillstånd att arbeta i landet sedan 2011 och har därför stor kunskap och erfarenhet, som du får del av när du adopterar från Zambia.

natur Zambia 

Adoptionscentrum samarbetar med en ackrediterad adoptionsorganisation, Child Care and Adoption Society Zambia (CCASZ) som får sitt tillstånd av den ansvariga myndigheten, Department of Social Welfare (DSW).

Vem kan ansöka om att adoptera?                                                                                        Gifta par (man och hustru) kan ansöka. Minst en av makarna kan vara som mest 45 år äldre än barnet.

Barnen                                                                                                                                            Du ska som lägst vara öppen för att ta emot ett barn som ännu ej fyllt fem år. Många äldre barn behöver också familj och Zambia välkomnar därför adoptionssökande som är öppna för att ta emot äldre barn – väntetiden är även kortare då. 

De flesta barn som adopteras från Zambia är övergivna, utan att det finns någon kännedom om barnets biologiska familj. Barnen bor på något av barnhemmen runtom i landet, där standard och storlek varierar. Det finns lagstadgade minimikrav och barnhemmen kontrolleras av myndigheterna. Men trots det är en del barn undernärda och det är inte ovanligt med vitaminbrist på grund av ensidig kost.  

Barnen läkarundersöks och är testade för bland annat hiv.  

Kontakta Adoptionscentrums rådgivare
Våra rådgivare svarar gärna på dina frågor om adoption från Zambia och hjälper dig vidare i adoptionsprocessen.

Du kan mejla eller ringa på telefonnummer 08-587 499 00.

Vad vet du om Zambia?
Zambia har fått sitt namn från Zambezifloden, Afrikas fjärde längsta flod, som också fungerar som gränsflod mellan Zambia och Zimbabwe. I Zambezifloden finns världens största vattenfall, Victoriafallen, som är landets främsta turistattraktion. Turism är en näring på tillväxt i Zambia. 

I landet talas över 70 olika språk, men engelska är det officiella språket. Sju andra lokala språk lärs också ut i skolorna, där bemba och nyanja är de största. 

Majs, sötpotatis och jordnötter är vanligt förekommande i zambisk matlagning. 

Läs mer om Zambia på Regeringskansliets hemsida


Så här går en adoption från Zambia till
Vi guidar dig i sammanställningen av din adoptionsansökan som skickas till CCASZ, för vidarebefordran till myndigheten DSW. När DSW granskat och godkänt ansökan och meddelar de sina distriktskontor runtom i landet att det finns en godkänd ansökan. Själva matchningen görs på distriktskontoren. 

Väntetiden från att ansökan är skickad till besked om barn är preliminärt sex månader till 1,5 år.

Tid från besked om barn till resa är troligtvis 1-3 månader.

När du adopterar från Zambia blir du först utsedd som familjehem till barnet och ni lever ihop i landet innan adoptionen slutligen genomförs i domstol. Du blir väl omhändertagen av personal på CCASZ, som följer dig genom de olika stegen i adoptionsprocessen. 

Du som väljer att adoptera från Zambia får lära dig att hantera ovisshet och osäkerhet i både processer och tidsangivelser.

Resan till Zambia och hemkomsten 
Förbered dig på att bo i Zambia i minst sex månader. Det är en fantastisk möjlighet för dig att lära känna ditt barns födelseland, kultur och språk. Dessutom ger vistelsen dig en unik utlandserfarenhet som berikar ditt liv för alltid. 

Eftersom Zambia i många bemärkelser är ett utvecklingsland är det en fördel om du är resvan och kanske bott en tid utomlands.

På plats i Zambia får du besöka barnet på barnhemmet under minst en veckas tid, innan du genom ett domstolsbeslut får barnet i din vård och familjehemsperioden börjar. Tidigast tre månader därefter kan du få tid i domstol för att genomföra adoptionen. Under den perioden får du hembesök av representanter från CCASZ och DSW, som vill se hur anknytningen går. Om du önskar kan det ibland finnas möjlighet att resa till Sverige under en period för att sedan återvända till Zambia och slutföra adoptionen.

När adoptionsbeslutet väl är fattat utfärdas domstolsbelutet*, barnets födelsecertifikat uppdateras och intyget om att adoptionen är gjord i enlighet med Haagkonventionen görs i ordning. Du ansöker om svenskt pass till barnet på Sveriges ambassad i Lusaka, och kan sedan åka hem till Sverige. 

Eftersom både Sverige och Zambia har skrivit på Haagkonventionen, behöver barnet endast folkbokföras i Sverige vid hemkomst för att bli svensk medborgare, förutsatt att minst en av föräldrarna har svenskt medborgarskap. 

Vistelsetiden i Zambia är cirka 6-7 månader. Eventuellt kan det finnas möjlighet att resa till Sverige med barnet under en del av vistelsetiden.

Uppföljningsrapporter 
Uppföljningsrapporterna till ursprungslandet är en viktig del av adoptionsprocessen. Du som adopterar från Zambia skickar uppföljningsrapporter under de fyra första åren efter ankomst till Sverige.

Läs mer om uppföljningsrapporter till Zambia 

 *I Zambias lagstiftning finns det utrymme för domaren att fatta beslut om ”interim adoption order”, det vill säga ett tillfälligt adoptionsbeslut på upp till två år. Det har dock aldrig inträffat i internationella adoptionsärenden - och också väldigt sällan vid inhemska adoptioner. Om det mot all förmodan skulle ske, kan du ändå resa hem till Sverige med barnet, men måste återvända till Zambia före det datum (senast inom två år) som domaren fastställer, för att infinna dig i domstol och få det slutliga adoptionsbeslutet.