Landkostnad

Adoptionsavgiften gäller juli-december 2021
AVGIFT TILL ADOPTIONSCENTRUM 117 000
GEMENSAMMA KOSTNADER I SVERIGE
Förmedlingsarbete i Sverige78 000
Administration22 000
Resor till kontaktländer och besök från utlandet4 800
Sjuk- och olycksfalls- samt reseförsäkring4 600
Garantiavgift500
Avgift akthantering1 000
Övriga (1)1 300
DELSUMMA GEMENSAMMA KOSTNADER I SVERIGE112 200
GEMENSAMMA KOSTNADER I UTLANDET
Löner och ersättningar till representanter0
Övriga omkostnader för verksamheten (2)0
DELSUMMA GEMENSAMMA KOSTNADER I UTLANDET0
DIREKTA ADOPTIONSKOSTNADER
Vårdkostnader (3)0
Advokatkostnader0
Adoptionshandlingar, översättningar, legaliseringar5 200
Domstol, pass mm0
Avgifter till myndigheter0
Avgifter till samarbetsorgan0
DELSUMMA DIREKTA ADOPTIONSKOSTNADER5 200
Avgår adoptionsbidrag från Försäkringskassan-75 000
SUMMA42 000
TILLKOMMER FAMILJENS EGNA KOSTNAD (uppskattning)
Framtagande av handlingar13 700
Uppföljningsrapportering2 100
Familjens resa22 000
Uppehälle14 000
TOTALT FAMILJENS EGNA KOSTNADER51 800
(1) Kostnader för uppföljningrapportering och konsultläkare i Sverige mm
(2) Kostnader för kontor, medarbetarens resor i landet mm
(3) Kostnader för vård och eventuella läkarundersökningar i utlandet