Landkostnad

Adoptionsavgiften gäller juli-december 2021
AVGIFT TILL ADOPTIONSCENTRUM 182 000
GEMENSAMMA KOSTNADER I SVERIGE
Förmedlingsarbete i Sverige78 000
Administration22 000
Resor till kontaktländer och besök från utlandet2 800
Sjuk- och olycksfalls- samt reseförsäkring4 600
Garantiavgift500
Avgift akthantering1 000
Övriga (1)3 900
DELSUMMA GEMENSAMMA KOSTNADER I SVERIGE112 800
GEMENSAMMA KOSTNADER I UTLANDET
Löner och ersättningar till representanter43 900
Övriga omkostnader för verksamheten (2)0
DELSUMMA GEMENSAMMA KOSTNADER I UTLANDET43 900
DIREKTA ADOPTIONSKOSTNADER
Vårdkostnader (3)0
Advokatkostnader0
Adoptionshandlingar, översättningar, legaliseringar18 000
Domstol, pass mm7 000
Avgifter till myndigheter0
Avgifter till samarbetsorgan0
DELSUMMA DIREKTA ADOPTIONSKOSTNADER25 000
Avgår adoptionsbidrag från Försäkringskassan-75 000
SUMMA107 000
TILLKOMMER FAMILJENS EGNA KOSTNAD (uppskattning)
Framtagande av handlingar15 000
Uppföljningsrapportering5 000
Familjens resa35 000
Uppehälle60 000
TOTALT FAMILJENS EGNA KOSTNADER115 000
(1) Kostnader för uppföljningrapportering och konsultläkare i Sverige mm
(2) Kostnader för kontor, medarbetarens resor i landet mm
(3) Kostnader för vård och eventuella läkarundersökningar i utlandet