Barn söker familj

Vi söker familj till

7-årig flicka från Taiwan
Flickan behöver komma till en barnlös familj som kan ge henne mycket trygghet, stabilitet och kärlek. För att komma ifråga för flickan ska man ha giltigt medgivande, makar kommer att prioriteras. Utförlig information samt foton finns.  Vill ni få mer information om flickan, var vänliga kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se

8-årig pojke från Serbien
Pojken behöver komma till en familj som har god förståelse för vad det innebär att byta miljö när man är lite äldre. Såsom alla barn behöver pojken kärlek, stimulans, kontinuitet och trygghet. För att komma ifråga för pojken ska man ha giltigt medgivande. Är ni intresserade och vill få mer information, var vänliga kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se  

Syskon, flicka 8½ år och pojke 6½ år från Serbien 
Syskonen behöver en kärleksfull och stabil familj. Pojken behöver en familj som ger honom tid och som kan uppmuntra honom i kontakten med vuxna och andra barn. Familjen får gärna vara intresserad av idrott och musik. Är ni intresserade och vill få mer information, var vänliga kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se  

Bröder från Montenegro, 5 och 6 år 
De blivande adoptivföräldrarna måste ha god förståelse för vad det kan innebära för barn att tidigare ha levt under svåra och osäkra förhållanden. Pojkarna behöver en familj som kan erbjuda mycket kärlek och trygghet och som har tid och ork att ge barnen den stimulans de är i behov av. Vill ni få mer information om barnen, var vänliga kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se

1-årig pojke från Taiwan 
Pojken behöver en familj som har stor förståelse för barns olika utvecklingsnivåer och som kan möta honom på den nivå han befinner sig. Familjen bör vara öppen för att arbeta med teckenstöd samt ha tid och resurser för att även på andra sätt stötta pojken i hans utveckling. Vill ni få mer information om pojken, var vänliga kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se

9-årig pojke från Taiwan
Pojken behöver en familj som är lugn och trygg och som kan få honom att känna sig säker på att de alltid kommer att vara hans familj. Vill ni få mer information om pojken, var vänliga kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se

9-årig flicka från Taiwan
Flickan behöver få komma till en familj som har tid, tålamod och mycket kärlek att ge henne. Vill ni få mer information om flickan, var vänliga kontakta Birgitta Lönnemar, tel 08-587 499 24 eller maila birgitta.lonnemar@adoptionscentrum.se