Instruktioner för återrapporterna

Tre uppföljningsrapporter skall göras av er socialsekreterare efter 2, 4 och 6 månader.

Första rapporten får inte göras tidigare än efter två månader, och sedan skall det gå två månader (ej kortare) mellan varje rapport.

Viktigast är att hembesöket och dateringen för den tredje rapporten är mer än 6 månader efter intervjudatum på DCY.

I rapporterna ska det framgå hur barnet knutit an till er föräldrar, hur barnet utvecklats och anpassat sig i familjen. Rapporten ska skrivas i MFoFs rapportformulär för uppföljningsrapporter. Om er socialsekreterare inte själv skriver rapporten på engelska ska den översättas av auktoriserad översättare. Förteckning över dessa hittar ni på www.kammarkollegiet.se .

På MFoFs hemsida finns rapportformuläret både på svenska och engelska.

Fotografier

Till varje rapport bifogas 4-6 fotografier insatta i plastfickor av A4-format. Texta på baksidan av varje foto barnets thailändska namn och det svenska samt ert efternamn, Sweden, årtal och vad bilden föreställer. I Thailand vill man se foton på hela familjen tillsammans, inte enbart på barnet.

Om andra barn från Thailand är med på korten, texta gärna både deras thailändska och deras svenska namn. DCY tycker det är roligt att se att "deras" barn träffas.

Rapporten

Rapporten plus 1 kopia samt fotografierna sänds till Adoptionscentrums kansli.

  • Svenska originalet, översättningen i original samt en uppsättning fotografier skickar vi till DCY som underlag för deras beslut om registrering av adoptionen.
  • En kopia av översättningen sparas i er akt på Adoptionscentrum.

Adoptionen

Efter det att DCY fått de tre återrapporterna tas ärendet upp igen i adoptionsstyrelsen för beslut om registrering. Vanligtvis brukar detta ta ca två till tre månader. När vi fått besked från DCY att adoptionen får registreras sänder vi en ansökningsblankett och instruktion till er. Registreringen sker på den thailändska ambassaden i Stockholm. Registreringen kan göras per post eller vid besök.

När registreringen är klar skickar ni en kopia av registreringen till Adoptionscentrum. Därefter vidarebefordrar vi kopiorna till DCY/CAC och begär att de utfärdar Artikel 23-intyg enligt Haagkonventionen. Så fort vi erhåller intyget vidarebefordrar vi detta till er och därefter registrerar ni adoptionen hos Skattemyndigheten.

Medborgarskap

Då adoptionen är genomförd blir barnet automatiskt svensk medborgare, förutsatt att barnet är under tolv år och i varje fall en förälder är svensk medborgare.

Den thailändska lagen ger inte möjlighet för omyndiga adoptivbarn att upphäva det thailändska medborgarskapet även om hon/han har fått ett annat medborgarskap. Därmed kan inte heller adoptivföräldrarna göra det å barnets vägnar. En adopterad som är myndig, 20 år, kan få sitt thailändska medborgarskap upphävt genom en deklaration enligt särskilt formulär, antingen på thailändska ambassaden i Stockholm eller hos myndighet i Thailand.

Den adopterade kan aktivera sitt thailändska medborgarskap i myndig ålder på den lokala myndighet där han/hon är anmäld som utflyttad. Då erhålls thailändskt id-kort och pass. För pojkar kommer då frågan om militärtjänst upp. I de få fall som Adoptionscentrum känner till var det okomplicerat att ”tacka nej” till erbjudandet.

Försenad återrapportering

Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en återrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna återrapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.