Omregistrering av barn från Sydafrika!

Enligt sydafrikansk lag ska den sydafrikanska folkbokföringen innehålla fullständig och korrekt information om adopterade barns namn och familjerelationer. Av denna måste alla adopterade barn registreras med sitt nya namn och sina nya föräldrar i folkbokföringen. Enligt lag är det adoptivföräldern som ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Ingen koppling finns med de gamla uppgifterna. 

Föräldrar till barn som är adopterade innan juni 2014 har ombetts genomföra en ny registrering eftersom deras ansökningshandlingar, som lämnades in under adoptionsresan, har försvunnit hos Department of Home Affairs. 

Undantag från krav på omregistrering

Vissa barn med utländska biologiska mödrar undantas från omregistreringen. Om ert barn har ett vitt, handskrivet födelsebevis utan ifyllt id-nummer är barnet inte sydafrikansk medborgare och ska således inte omregistreras - ni behöver då inte göra någonting. Ett födelsebevis för en sydafrikansk medborgare är oftast gult eller grönt och har alltid ett ifyllt id-nummer. Samråd med oss om ni blir osäkra!                                                                               

Omregistrering består av två delar

 1. Noting of the Adoption. Ni ansöker om att barnet ska omregistreras i den sydafrikanska folkbokföringen med sitt fullständiga nya namn - alla förnamn och efternamn.
 1. Unabridged birth certificate. Ni ansöker om ett nytt födelsecertifikat till barnet, där ni som adoptivföräldrar står som föräldrar. Detta födelsecertifikat används när ni i ett senare skede kan ansöka om ett sydafrikanskt pass till barnet.

Ni gör båda dessa delar samtidigt.

Kort om ambassadens nya rutiner för omregistreringen

Tänk på att alla blanketter ska vara ifyllda med svart penna.

Skicka in papperskopior i färg av era ifyllda ansökningsblanketter och adoptionsdokument m.m. till Adoptionscentrum. Vi granskar sedan handlingarna för att kontrollera att allt är rätt ifyllt. När vi gett er klartecken att allt är i sin ordning, kan ni skicka originalblanketter och adoptionsdokument i original (+ kopior i en plastficka märkt ”kopior”) med rekommenderad post till den sydafrikanska ambassaden i Stockholm. Ambassaden tar emot ansökan om omregistrering och vidarebefordrar den till Department of Home Affairs i Sydafrika för handläggning. Ambassaden returnerar originaldokumenten till er. Ni kommer inte att få något kvitto på att ansökan tagits emot och skickats.Om ni planerar att resa till Sydafrika, fråga ambassaden om ni kommer att behöva ett kvitto att ha med på resan.

Att förbereda

Betalning

Den administrativa avgiften som ambassaden tar ut för att göra omregistreringen betalas i förväg till ambassadens bankgiro 606-4893. Exakt vad avgiften är hitta man på ambassadens hemsida, addera ihop följande avgifter ”Unabridged birth certificate”, ”Application for change of forenames (child)”, ”Application for change of Surname (child)”. 2016-11-30 är avgiften totalt 153 kronor per barn (53 kronor för det nya födelsecertifikatet, 50 kronor för ändring av förnamn och 50 kronor för ändring av efternamn). Som betalningsreferens anger ni ”Ert efternamn, name change + birth certificate”. Ni ska skicka med kvitto eller utskrift från Internetbanken där det framgår att ni har betalt. 

Personbevis/utdrag från folkbokföringen

Beställ ett personbevis/utdrag från folkbokföringen (Extract from the Local Population Register) från Skatteverket. Intyget ska vara utställt i barnets namn, vara skrivet på engelska, samt ha stämpel och underskrift av handläggare på Skatteverket.

Fyll i sex blanketter

- Byte av efternamn (blankett 193). Exempel på hur blanketten fylls i finns här.

- Byte av förnamn (blankett 85) Exempel på hur blanketten fylls i finns här.

- Ansökan om nytt födelsecertifikat (blankett 154) Exempel på hur blanketten fylls i finns här.

- Fastställa medborgarskap (blankett 529 ) Exempel på hur blanketten fylls i finns här.

- Två versioner av blakett DHA-24, en blankett i det gamla namnet och en i det nya namnet. Blanketten finns ej i elektronisk form men kan antingen hämtas på ambassaden eller sändas via post. Om ni vill att ambassaden ska skicka blanketten till er måste ni skicka dem ett frankerat kuvert i A4-format som är föradresserat med er adress. Exempel på hur dessa två versioner fylls i finns här

Ni måste i förväg skriva ut och fylla i dessa blanketter.

OBS! Fyll i med svart penna enligt sydafrikansk standard, annars är blanketten inte giltig! Skriv med versaler och använd inte tippex. Det räcker att en förälder fyller i och skriver under blanketterna. Vänligen titta på exemplen av ifyllda blanketter så att ni ser hur ni ska göra. Fyll i allt som är exemplifierat med röda bokstäver (Men med svart penna) (även N/A).

Dokument att kopiera och skicka till Adoptionscentrum

Handlingarna listade nedan ska ni kopiera och skicka till Adoptionscentrum på följande adress:

Adoptionscentrum
Sydafrikagruppen – omregistrering
Box 1188
171 23 Solna

Om ni redan har en bokad resa till Sydafrika, skriv då detta så att vi kan prioritera er. Även familjer med adoptionsansökan i landet prioriteras.

 • Båda föräldrarnas pass
 • Barnets pass
 • Barnets sydafrikanska födelsecertifikat i original
 • Sydafrikanskt domstolsbeslut i original
 • Haag-intyg i original (genomfördes adoptionen innan Sydafrika tillträdde Haagkonventionen år 2003 skickar ni med svenskt tingsrättsbeslut)
 • Ifylld blankett för byte av efternamn (blankett 193)
 • Ifylld blankett för byte förnamn (blankett 85)
 • Ifylld blankett för ansökan om nytt födelsecertifikat (blankett 154)
 • Ifylld blankett för att fastställa medborgarskap (blankett 529)
 • Ifylld blankett DHA-24 ifylld med barnets gamla namn.
 • Ifylld blankett DHA-24 ifylld med barnets nya namn.
 • Personbevis/utdrag för barnet från folkbokföringen/Skatteverket

 Vi uppskattar i nuläget att svarstiden från oss är minst fyra veckor, vid semestrar blir svarstiden längre. Omregistreringen ligger utanför våra ordinarie arbetsuppgifter, men är ålagd oss av ambassaden. Vi ber er att ha tålamod med och förståelse för detta.

Om ni har frågor går det bra att mejla till Anneli Bonells Björklund: abb@adoptionscentrum.se

 

Dokument att skicka till ambassaden

När Adoptionscentrum har godkänt era handlingar ska ni skicka dem med post till den sydafrikanska ambassaden i Stockholm för vidare hantering. De kräver att få se dokumenten i original. Vi råder att ni skickar brevet med rekommenderad post (REK) till ambassaden på följande adress:

Sydafrikanska ambassaden
the Consular Section
Fleminggatan 20, 4tr 
112 26 Stockholm

Det är av största vikt att ni i försändelsen sänder med ett frankerat returkuvert  (i A4 format) med er hemadress på. Det är till för utskick av det nya födelsecertifikatet.

 OBS! Porto för rekommenderat brev (REK) krävs till kuvertet. Ambassaden returnerar inga handlingar om de inte har REK-kuvert med rätt porto! Kontakta ert postkontor om ni är osäkra.

 Följande ska skickas till ambassaden:

 • Båda föräldrarnas pass + en färgkopia
 • Barnets pass + en färgkopia
 • Barnets sydafrikanska födelsecertifikat i original + en färgkopia
 • Sydafrikanskt domstolsbeslut i original + en färgkopia
 • Haag-intyg i original + en färgkopia (genomfördes adoptionen innan Sydafrika tillträdde Haagkonventionen år 2003 skickar ni med svenskt tingsrättsbeslut + färgkopia)
 • Ifylld blankett för byte av efternamn (blankett 193)
 • Ifylld blankett för byte förnamn (blankett 85)
 • Ifylld blankett för ansökan om nytt födelsecertifikat (blankett 154)
 • Ifylld blankett för att fastställa medborgarskap (blankett 529)
 • Ifylld blankett DHA-24 ifylld med barnets gamla namn
 • Ifylld blankett DHA-24 ifylld med barnets nya namn
 • Personbevis/utdrag för barnet från folkbokföringen/Skatteverket i original
 • Kvitto/utskrift från Internetbanken på inbetald avgift
 • Returkuvert 1 (A4-format)med er hemadress, frankerat för rekommenderad post för retur av pass och adoptionshandlingar
 • Returkuvert 2 (A4-format) med er hemadress, frankerat för rekommenderad post för utskick av det nya födelsebeviset när det är klart

Ambassaden beräknar att det kan ta 3-6 månader med omregistreringen men tillägger att man måste vara beredd på att det kan ta längre tid. 

Den senaste informationen finns på hemsidan

Vi kommer hädanefter att publicera alla eventuella förändringar i denna fråga på här på Adoptionscentrums hemsida. Var vänlig och kontrollera alltid hemsidan för ta del av de senaste uppdateringarna, innan ni påbörjar en ansökan!