Instruktioner för återrapport

Kommunens uppföljningsrapport

Cirka 6 månader efter hemkomsten skickas den officiella rapporten. 

Raporten skrivs på svenska av er socialsekreterare. Den ska skrivas på blanketten som socialsekreteraren hittar på MFOF:s hemsida. http://www.mfof.se/blanketter-och-statistik/Blanketter/uppfoljningsrapporter/

Det uppskattas att rapporten är lite fyllig och att svaren på frågorna är beskrivande.

Innan ni skickar in den till Adoptionscentrum ska ni låta Notarius Publicus sätta en apostill på den. Gör också en kopia och skicka in tillsammans med originalet.

I samband med rapporten ska ni även skicka med fotografier på ert barn och er.
Rapporten skickas till barnhemmet, och till de centrala myndigheter som ansvarar för adoptioner.

Tidsschema

Föräldrar som adopterat barn från Makedonien är skyldiga att rapportera om hur barnet har det i sin nya familj endast en gång efter hemkomsten.

Utformning

Rapporten skrivs av er socialsekreterare.

Rapporten översätts i Makedonien.

Rapporten behöver legaliseras och apostilleras och det är viktigt att den är underskriven med namnförtydligande och att den är stämplad.

Fotografier

I samband med rapporten ska ni skicka med fotografier på ert barn och er. Det ska framgå vilka personer som är barnets föräldrar och syskon, men självklart får även andra personer i barnets närhet vara med på fotografierna.

Till rapporten bifogas 7-8 fotografier. Sätt in fotografierna i fotofickor av A4-format, eller kopiera upp dem på sidor av A4-format. Det viktiga är att bilderna är av hög kvalitet.  En uppsättning till barnhemmet och en
uppsättning till adoptionskontakten. Det går bra att sända dubbletter.

Hur sänds rapporten?
Rapporten sänds till Adoptionscentrum och vidarebefordras härifrån till Makedonien.

Brevkontakt utöver rapporteringsskyldigheten

Utöver de rapporter som måste sändas enligt ovan kan det finnas personer som engagerat sig i barnet eller som man träffat under resan och som blir glada för ett brev då och då. Det kan vara personal på barnhemmet eller andra. Det är en stor upplevelse för barnet senare i livet att vid en återresa känna att det finns personer som kommer ihåg och kan visa brev och fotografier.

Kopior till Adoptionscentrum

Skicka ett original av brev och rapport och en kopia. En kopia av kommunens rapport sparas alltid hos Adoptionscentrum.

Det som ska bifogas är:

  • Rapport: 1 original och 1 kopia 
  • Fotografier: 2 uppsättningar av identiska fotografier, ca 7-8 st -insatta i plastfickor eller uppkopierade på A4-ark.

Spara gärna en kopia hemma på allt ni skickar till Adoptionscentrum.

Rapporten skickas till Adoptionscentrum. Skriv ”rapport till Makedonien” på kuvertet. Ring till oss, om något är oklart.

Försenad återrapportering

Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en återrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna återrapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.