Landkostnad

Adoptionsavgiften gäller januari-juni 2020
AVGIFT TILL ADOPTIONSCENTRUM 183 000
Kostnader i utlandet
Förmedlingsarbete i utlandet (1)34 697
Legala kostnader (2)8 978
Avgifter till myndigheter ooch samarbetsorgan13 140
Vårdkostnader (3)405
Kostnadsgaranti fondering500
TOTALA KOSTNADER I UTLANDET57 720
Kostnader i Sverige
Förmedlingsarbete i Sverige (4)82 620
Administration22 000
Adoptionshandlingar (5)4 440
Återrapportering10 600
Sjuk- och olycksfalls- samt reseförsäkring4 600
Resor och rötter fondering1 000
TOTALA KOSTNADER I SVERIGE125 260
AVGÅR ADOPTIONSBIDRAG-75 000
SUMMA108 000
TILLKOMMER FAMILJENS EGNA KOSTNAD (uppskattning)
Framtagande av handlingar14 750
Familjens resa20 000
Uppehälle56 000
Återrapportering1 000
TOTALT FAMILJENS EGNA KOSTNADER91 750
(1) Kostnader och ersättningar för representanter
(2) Kostnader för advokat, domstol, utländskt pass m.m.
(3) Kostnader för vård och eventuella läkarundersökningar i utlandet
(4) Kostnader för förmedlingsarbetet i Sverige, häri ingår kostnader för kontaktuppehållande resor och besök m.m.
(5) Kostnader för handlingar, översättningar, utredningar, Adoptionscentrums konsultationer av läkare m.m.