Länderna

Adoptionscentrum har auktorisation från Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) att samarbeta med nedanstående länder.

De krav som listas är generella och det är först när vi har fått in och läst er medgivandeutredning som vi kan se vilket land som ni kan bli aktuella för att skicka ansökan till.

Ni kan utan väntetid skicka ansökan till Colombia, Filippinerna, Indien, Sydafrika (avser barn med särskilda behov), Sydkorea, Taiwan och Zambia.

 • AsienAdopterade barn i år
  • Filippinerna3

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 3 år. Filippinerna välkomnar även ansökningar för äldre barn. 

   Vem kan ansöka? 

   Makar som har fyllt 27 år. Makar där kvinnan är 32 år eller yngre när ansökan skickas kan ansöka om barn ej fyllda 3 år. Övriga kan ansöka om barn ej fyllda 4 år. Minst 1 års äktenskap och 2 års sammanboende. Om en av makarna varit gift tidigare krävs att nuvarande äktenskap varat 3 år. Gymnasieutbildning krävs. BMI max 35,0. Medlemskap i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund krävs. Psykologtest och psykologintyg samt referensbrev från präst/pastor ingår i ansökan. Ensamstående kan ansöka om att adoptera barn som är 9 år eller äldre.

   Vi tar gärna emot fler ansökningar!

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   Gifta par får starta direkt, 2 ensamstående väntar på att få starta (31 januari 2018)

   Tid från ansökan är skickad till Filippinerna till besked om barn: 

   Ca 2 år.

   Tid från besked om barn till resa:

   Ca 3-4 månader.

   Vistelsetid i landet: 

   1-2 veckor.

    

   Kostnad: 

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 124 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer 

   Läs mer

  • Indien0

   Indien är ett "pilotland" dvs en ny kontakt

   Hur gamla är barnen?

   Barnen är från några månader och uppåt.

   Vem kan ansöka?

   Sökande som är 45 år eller yngre kan ansöka om barn ej fyllda 4 år. Endast ansökningar för barn med kända särskilda behov. Om ena maken är över 45 år räknas makarnas sammanlagda ålder upp till 90 år. Sökande över 45 år kan ansöka om barn över 4 år. Minst 2 års äktenskap. Ensamstående (kvinnor och män) kan ansöka.

   Vi tar gärna emot fler ansökningar!

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   Gifta par får starta direkt, 1 ensamstående väntar på att få starta (1 februari 2018)

   Till förfrågan om barn:

   Svårt att säga

   Tid från besked om barn till resa:

   Mellan 6 till 12 månader

   Vistelsetid i landet:

   2-3 veckor

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 162 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Kina2

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 3 år. Kina välkomnar även ansökningar för äldre barn. Endast ansökningar för barn med kända särskilda behov.  

   Vem kan ansöka? 

   Sökande ska ha fyllt 30 år. Gifta par med en sammanlagd giftermåls- och/eller sambotid på minst 2 år. Om någon av makarna varit gift 2 gånger tidigare krävs att nuvarande äktenskap varat 5 år. Gymnasieutbildning eller likvärdig yrkesutbildning krävs. BMI max 40,0.  Ensamstående kan ansöka. 

   Vi tar gärna emot fler ansökningar! 

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   Ingen kö för att påbörja ansökan.   

   Till förfrågan om barn: 

   Från några månader upp till 1 ½ år. 

   Tid från besked om barn till resa:

   Mellan 6 veckor och 4 månader.

   Vistelsetid i landet:

   Ca 14 dagar

    

   Kostnad

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 194 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Sydkorea6

   Hur gamla är barnen?

   Barnen är straxt under 2 års ålder i samband med hemkomst. Som sökande behöver du vara öppen för barn ej fyllda två år. 

   Vem kan ansöka? 

   Makar som är 43 år eller yngre när ansökan skickas. Undantag kan göras för sökande som är adopterade från Sydkorea eller makar som har ett adopterat barn från Sydkorea. Minst 3 års äktenskap. Max 7 års åldersskillnad mellan makarna. 11-årig utbildning krävs. BMI max 29,0. Två olika psykologtest ingår i ansökan.

   Vi tar gärna emot fler ansökningar!

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   Ingen kö för att påbörja ansökan.

   Tid från ansökan är skickad till Sydkorea till besked om barn: 

   Upp till ca 3 månader.

   Tid från besked om barn till resa:

   Uppskattningsvis 7-11 månader.

   Vistelsetid i landet:

   En längre resa på uppskattningsvis mellan en till två månader eller två kortare resor, på 5-7 dagar vardera.

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 250 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Taiwan0

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 5 år. Taiwan välkomnar även ansökningar för äldre barn. Ansökan kan gälla yngre barn med kända särskilda behov. 

   Vem kan ansöka? 

   Makar som fyllt 30 år och inte är äldre än 45 år. Minst 5 års sammanboende varav 2 år som gifta. BMI max 30,0. Ensamstående kan ansöka om att adoptera barn som är 8 år och äldre.

   Vi tar gärna emot fler ansökningar!

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   Ingen kö för att påbörja ansökan

   Tid från ansökan är skickad till Taiwan till besked om barn:

   Ca 1 år.

   Tid från besked om barn till resa:

   Troligtvis upp till 6 månader

   Vistelsetid i landet:

   Vanligtvis 4-5 veckor

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 197 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Thailand1

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn ej fyllda 3 år. Thailand välkomnar ansökningar för barn utan (ett begränsat antal) och med kända särskilda behov samt för äldre barn.

   Vem kan ansöka? 

   Makar där kvinnan beräknas vara 40 år eller yngre vid matchningstillfället. Om kvinnan beräknas vara äldre än 40 vid matchningstillfället kan makarna ansöka om att adoptera barn upp till ej fyllda 4 år eller äldre. Gymnasieutbildning krävs. BMI max 29,0. Psykologintyg ingår i ansökan.Barnlösa makar prioriteras.

   Vi tar gärna emot fler ansökningar för barn med kända särskilda behov!

    

   Prelinära väntetider:

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   2 par (1 februari 2018)

   Tid från ansökan är skickad till Thailand till besked om barn:

   Cirka 2-3 år

   Tid från besked om barn till resa:

   Ca 1-1½ månad

   Vistelsetid i landet:

   Ca 2 veckor

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 96 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Vietnam2

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 3 år. Vietnam välkomnar även ansökningar för äldre barn. Endast ansökningar för barn med kända särskilda behov.

   Vem kan ansöka? 

   Du ska av utredaren ha bedömts vara tillräckligt frisk- både psykiskt och fysiskt- för att kunna ge barnet god omvårdnad. Både makar och ensamstående kan ansöka. 

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   5 par och 6 ensamstående väntar på att få starta (1 februari 2018)

   Tid från ansökan är skickad till Vietnam till besked om barn:

   Svårt att säga

   Tid från besked om barn till resa: 

   3-6 veckor

   Vistelsetid i landet:

   Cirka 1 månad.

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 191 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

 • LatinamerikaAdopterade barn i år
  • Chile0

   Adoptionscentrum har fått svensk auktorisation för att förmedla adoptioner från Chile. För närvarande arbetar vi med att uppdatera vår adoptionslicens i landet.

   Läs mer

  • Colombia1

   Hur gamla är barnen?

   Barnen är vanligtvis i 1-3-årsåldern vid adoptionstillfället även om du som sökande ska vara öppen för barn ej fyllda 5 år.

   Vem kan ansöka?

   Makar som är 45 år eller yngre när ansökan godkänns i Colombia kan ansöka om barn ej fyllda 5 år. Makar som är 46 år och äldre kan ansöka om barn över 5 år. Alla sökande måste vara öppna för barn med särskilda behov. 2 års äktenskap eller 2 års sambotid som kan styrkas. Psykologintyg ingår i ansökan. Samkönade par kan ansöka. Ensamstående kan ansöka i enstaka fall. 

    

   Preliminära väntetider Colombia: 

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   Ingen kö för att påbörja ansökan

   Tid från ansökan är skickad till Colombia till besked om barn: 

   Vanligtvis mellan 6 och 12 månader

   Tid från besked om barn till resa:

   Ca 1 månad

   Vistelsetid i landet:

   5-8 veckor

    

   I nuläget lämnas alla adoptionsansökningar in på Centralmyndigheten (ICBF) där de godkänns  och registreras i den gemensamma databas som ICBF och de privata barnhemmen använder. När något av barnhemmen behöver nya ansökningar kan ansökan, efter överenskommelse, flyttas över från ICBF till det aktuella barnhemmet. 

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 150 000 kr. Avser adoption via ICBF.

   Vid adoption via privata barnhem tillkommer avgift på 24 000 kr.

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer.

   Läs mer

  • Panama0

   Panama är ett "pilotland" dvs en ny kontakt. Vi skickar endast ansökningar till Panama för redan kända barn, som vi ombetts söka familj till.

   Hur gamla är barnen?

   Barnen är från 2 år och uppåt.  

   Vem kan ansöka?

   Sökande som är 45 år eller yngre när ansökan skickas. Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 4 år. Panama välkomna även ansökningar för äldre barn. 2 års äktenskap eller 2 års sambotid som kan styrkas. Både makar och ensamstående kan ansöka

   Vi tar gärna emot fler intresseanmälningar!

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande som finns på intresselistan:

    2 par resp. 2 ensamstående (1 februari 2018)

   Tid från ansökan är skickad till Panama till besked om barn:

   Endast ansökningar för kända barn

   Tid från besked om barn till resa:

   Vanligtvis 1-3 månader

   Vistelsetid i landet:

   ca 4 månader

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 165 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

    

   Läs mer

 • EuropaAdopterade barn i år
  • Estland0

   Vi skickar  endast ansökningar för redan kända barn, som vi ombetts söka familj till.

   Hur gamla är barnen?

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 5 år. Estland välkomnar även ansökningar för äldre barn. 

   Vem kan ansöka?

   Makar som inte bör vara mer än 40 år äldre än barnet. Psykologintyg ingår i ansökan. Ensamstående kan ansöka i enstaka fall. 

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   4 par resp. 5 ensamstående (1 februari 2018)

   Tid från ansökan är skickad till Estland till besked om barn:

   Endast ansökningar för kända barn.

   Tid från besked om barn till resa:

   Första resan strax efter ansökan skickats, andra resan vanligen 2-3 månader efter första resan.

   Vistelsetid i landet:

   Första resan ca en vecka, andra resan ca 10 dagar. 

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 133 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Kosovo0

   Kosovo är ett "pilotland" dvs en ny kontakt

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 4 år. Kosovo välkomnar även ansökningar för äldre barn. Endast ansökningar för barn med kända särskilda behov. 

   Vem kan ansöka? 

   Du ska av utredaren ha bedömts vara tillräckligt frisk - både psykiskt och fysikt - för att kunna ge barnet god omvårdnad. Ensamstående kan ansöka i enstaka fall. 

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   3 par resp. 2 ensamstående (1 februari 2018)

   Tid  från ansökan är skickad till Kosovo till besked om barn: 

   Svårt att säga

   Tid från besked om barn till resa:

   Ca 1-2 månader.

   Vistelsetid i landet:

   Kan variera. Domstolen avgör i varje enskilt fall. Från 1,5 upp till drygt 3 månader.

    

   Kostnad: 

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 126 000 kr 

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Kroatien0

   Kroatien är ett "pilotland" dvs en ny kontakt.

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 4 år. Kroatien välkomnar även ansökningar för äldre barn. Endast ansökningar för barn med kända särskilda behov. 

   Vem kan ansöka? 

   Makar som är 45 år eller yngre. Psykologintyg ingår i ansökan. 

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   3 par resp. 2 ensamstående (1 februari 2018)

   Tid från ansökan är skickad till Kroatien till besked om barn: 

   Troligtvis ca 1 år 

   Tid från besked om barn till resa: 

   Ca 1 månad

   Vistelsetid i landet:

   Troligtvis 5-6 veckor

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 144 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Makedonien0

   Makedonien är ett "pilotland" dvs en ny kontakt.

   Hur gamla är barnen? 

   De barn som har kommit från Makedonien har varit runt ett år gamla. Som sökande ska du vara öppen för barn i åldern ej fyllda 3 år. Makedonien välkomnar även ansökningar för äldre barn. Endast ansökningar för barn med kända särskilda behov. 

   Vem kan ansöka? 

   Makar som är 45 år eller yngre. Gymnasieutbildning krävs. Makar och ensamstående kan ansöka men i praktiken prioriteras makar. 

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   7 par resp. 1 ensamstående (1 februari 2018)

   Tid från ansökan till Makedonien till besked om barn: 

   Svårt att säga.

   Tid från besked om barn till resa: 

   Ca 1-2 veckor.

   Vistelsetid i landet: 

   2-3 månader. Kan delas upp på 1-1,5 månad i Makedonien plus 1-1,5 månad med barnet i Sverige plus 1-2 veckor i Makedonien.

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 127 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Montenegro0

   Vi skickar endast ansökningar till Serbien och Montenegro för redan kända barn, som vi ombetts söka familj till.

   Hur gamla är barnen?

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 4 år. Montenegro välkomnar även ansökningar för äldre barn.

   Vem kan ansöka? 

   Makar som inte ska vara mer än 44 år äldre än barnet. Minst 3 års äktenskap. BMI max 30,0. Ensamstående kan ansöka om barn 6 år och äldre.

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   11 par resp. 4 ensamstående (1 februari 2018)
   (Gemensam kö för Serbien o Montenegro)

   Tid från ansökan till Montenegro till besked om barn:

   Endast ansökningar för kända barn.

   Tid från besked om barn till resa:

   Ca 1-2 månader

   Vistelsetid i landet:

   Ca 3 veckor

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (faststäldd 2018-01-01): 138 000 kr

   För mer information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Serbien1

   Vi skickar endast ansökningar till Serbien och Montenegro för redan kända barn, som vi ombetts söka familj till. 

   Hur gamla är barnen? 

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 3 år. Serbien välkomnar även ansökningar för äldre barn. 

   Vem kan ansöka? 

   Makar i 30:års åldern accepteras för barn upp till 3 år, makar under 40 år accepteras för barn ej fyllda 4 år. Äldre makar accepteras för äldre barn eller barn med kända särskilda behov. 12-årig utbildning krävs.  Ensamstående kan ansöka i enstaka fall.

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   11 par resp. 4 ensamstående (1 februari 2018)

   Tid från ansökan är skickad till Serbien till besked om barn:

   Endast ansökningar för kända barn

   Tid från besked om barn till resa:

   Ca 1-2 månader

   Vistelsetid i landet:

   Ca 3 veckor

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 138 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

 • AfrikaAdopterade barn i år
  • Kenya0

    

   Vi skickar inga nya ansökningar till Kenya. Vår auktorisation gäller endast för att avsluta pågående ärenden.

    

    

    

    

    

   Läs mer

  • Lesotho0

   Hur gamla är barnen?

   Barnen är vanligtvis i 1-1½-årsåldern vid adoptionstillfället även om du som sökande ska vara öppen för barn ej fyllda 3 år. Lesotho välkomnar även ansökningar för äldre barn.

   Vem kan ansöka? 

   Åldersskillnaden mellan barnets ålder och makarnas genomsnittliga ålder bör inte vara mer än 40 år. Makar och ensamstående kan ansöka.Var femte ansökningshandling får vara från ensamstående. 

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   4 par resp. 4 ensamstående (1 februari 2018)

   Tid från ansökan är skickad till Lesotho till besked om barn: 

   Ca 1½ år.

   Tid från besked om barn till resa:

   3-7 månader.

   Vistelsetid i landet: 

   3,5 veckor. 2 veckor i Lesotho och ca 1 vecka i Sydafrika.

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 184 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer

  • Madagaskar0

   Hur gamla är barnen? 

   Barnen är vanligtvis 1-2 år vid besked om barn även om du som sökande ska vara öppen för barn ej fyllda 3 år eller syskonpar ej fyllda 5 år. Madagaskar välkomnar även ansökningar för äldre barn.

   Vem kan ansöka? 

   Den ena av makarna ska ha fyllt 30 år. Inte mer än 40 års ålderskillnad mellan barnets ålder och makarnas genomsnittliga ålder vid matchningstillfället. Barnlösa makar eller makar med ett barn som är adopterat från Madagaskar.

    

   Väntetider: 

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   5 par (1 februari 2018)

   Tid från ansökan är skickad till Madagaskar till besked om barn: 

   Ca 1½ år

   Tid från besked om barn till resa:

   Ca 2 månader

   Vistelsetid i landet:

   Ca 3 månader

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 183 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

    

   Läs mer

  • Sydafrika0

   Hur gamla är barnen? 

   Barnen är vanligtvis 1-2 år vid adoptionstillfället även om du som sökande ska vara öppen för barn ej fyllda 3 år. Sydafrika välkomnar även ansökningar för äldre barn.

   Vem kan ansöka?

   Önskemål:  Att den äldsta av makarna är max 46 år när ansökan skickas. Att det är 40 års åldersskillnad mellan barnets ålder och makarnas genomsnittliga ålder. Att makarna varit sammanboende minst 5 år och varit gifta minst 1 år. Att makarna har en kristen tro samt max två barn sedan tidigare. Samkönade kan ansöka. Ensamstående kan ansöka i enstaka fall.

   Vi tar gärna emot fler ansökningar för barn med kända särskilda behov!

    

   Preliminära väntetider:

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   3 par resp. 4 ensamstående (1 februari 2018) 

   Tid från ansökan till Sydafrika till besked om barn:

   Troligtvis 1-1½ år

   Tid från besked om barn till resa:

   1-2 veckor

   Vistelsetid i landet:

   4 veckor

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 132 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

    

   Läs mer

  • Zambia0

   Hur gamla är barnen?

   Du ska vara öppen för barn i åldern ej fyllda 4 år. Zambia välkomnar även ansökningar för äldre barn. 

   Vem kan ansöka? 

   Makar. Minst en av makarna får vara högst 45 år äldre än barnet. 

   Vi tar gärna emot fler ansökningar!

    

   Preliminära väntetider: 

   Antal sökande som finns på intresselistan:

   Ingen kö för att påbörja ansökan.

   Tid från ansökan är skickad till Zambia till besked om barn: 

   Preliminärt 6 mån-1½ år

   Tid från besked om barn till resa:

   1-3 veckor

   Vistelsetid i landet:

   Ca 5-6 månader. Eventuellt kan det finnas möjlighet att resa till Sverige med barnet under en del av vistelsetiden.

    

   Kostnad:

   Adoptionsavgift (fastställd 2018-01-01): 164 000 kr

   För vidare information om familjens uppskattade totala kostnader, se Läs mer

   Läs mer