Adoption

Alla barn har rätt till en familj! Att adoptera är en fantastisk möjlighet att bli förälder till ett barn och att skapa ett tryggt och levande hem som barnfamilj med all dess glädje och utmaningar.

Att adoptera betyder att få ett barn i sin vård och uppta barnet som sitt eget med allt vad det innebär.

Det enda man vet är att barnet redan finns och från början har haft två biologiska föräldrar som är mer eller mindre kända, ibland helt okända. Detta barn behöver trygghet och kärlek för att växa och bli en stark människa. I andra änden av adoptionskedjan finns människor som längtar efter att bli föräldrar. Som står där beredda med all sin kärlek, tid och energi att ge till ett barn.

Att sammanföra dessa, och knyta ihop adoptionskedjan är vårt jobb. Vi som arbetar på Adoptionscentrum brinner för detta: att ge barn en familj. Att hjälpa föräldrar att bli den familjen. Vi gör vårt bästa för att de adoptioner som vi arbetar med ska bli så trygga och glädjerika som möjligt. Många av oss som arbetar här vet av egen erfarenhet att adoption är ett fantastiskt sätt att bli förälder. Andra är själva adopterade och vet att man ser sina adoptivföräldrar som sina föräldrar för det är de som har följt en genom uppväxten, tröstat, stöttat, gett kärlek.

De som har både biologiska och adopterade barn vittnar om att det finns ingen gradskillnad i kärleken mellan barnen. Barn är barn. Barn är kärlek, oavsett hur de har kommit till familjen.

Om du har funderingar och frågor om adoption, är du välkommen att maila rådgivarna på radgivare@adoptionscentrum.se eller ringa på tel 08-587 499 00 och be om att få prata med en av rådgivarna.