Välkommen

Håll dig uppdaterad i våra informationskanaler som hemsida, Facebook och vårt nyhetsbrev.

Här på hemsidan under rubriken utbildningar och aktiviteter hittar du vad vi erbjuder med anknytning till adoption och du kan lätt anmäla dig.

Jubileumshelg och förbundsmöte

Helgen den 25-26 maj är det stort firande av Adoptionscentrum 50 år i samband med förbundsmötet. Allt detta hålls vid Globen hotell i Stockholm. Det finns en mängd aktiviteter även för de som inte är valda ombud till förbundsmötet. Dessutom har flera landsföreningar träffar söndagen den 26/5. Du hittar mer information om programmet här.

Bidrag för lägerverksamhet

För ungdomar som medverkar vid sommarens äventyrsläger för adopterade kommer vi att behandla ansökan om bidrag. Lägret arrangeras av Peter Högman och du har mer information om lägret och anmälan här. Vi beviljar max 2000 kr i bidrag och summan betalas ut efter genomfört läger. Fyll i den här blanketten och skicka in den tillsammans med kvitto på betalningen. Detta gäller för medlemmar i både Stockholm Söder och Norr.