• Hem
  • Nyheter
  • Bidrag för adoptionsrelaterad aktivitet

Bidrag för adoptionsrelaterad aktivitet

Nu finns det möjlighet för dig som är adopterad och medlem hos Adoptionscentrum att söka ett stipendium på upp till 3 000 kronor. Stipendiet är avsett att stimulera till adoptionsrelaterade aktiviteter såsom röttersökning, DNA-test, sommarläger för adopterade, språkstudier i ursprungslandet etcetera.

Är du intresserad av att söka detta stipendium är du välkommen att skicka din ansökan till oss idag. I ansökan ska du beskriva den aktivitet du genomfört samt bifoga kvitto på de utlägg du haft eller ett dokument som styrker aktiviteten. Är du under 18 år söker vårdnadshavare för din räkning.

Det är önskvärt att du som beviljas stipendiet också är positiv till en kort intervju med syfte att vi kan få publicera den i en eller flera av Adoptionscentrums informationskanaler.

Detta erbjudande gäller alla medlemmar som är adopterade och som tillhör AC Medlem eller en lokalavdelning som inte har eget stipendieprogram. Tillhör du lokalavdelning som har egna erbjudande om stipendium eller bidrag, ansöker du den vägen. Den summa som Adoptionscentrums styrelse har avsatt till stipendier har en årlig begränsning, ansökningarna kommer därför att behandlas i den ordning de inkommit. Bidraget kan utbetalas en gång per adopterad person.

nyheten uppdaterades 16 januari 2024