Spira lägger ner sin verksamhet

Spira är en öppen förskola och mötesplats för adopterade barn och deras föräldrar i Stockholm med omnejd. Verksamheten har funnits under många år och har varit mycket uppskattad.

Det har kommit till Adoptionscentrums kännedom att Spiras viktiga och unika verksamhet med omedelbar verkan kommer att läggas ner. Detta är ett mycket beklagligt och kontraproduktivt beslut. Adoptionscentrum har tidigare argumenterat för vikten av Spiras verksamhet och också varit med att förhindra tidigare nedläggningshot.

Spiras verksamhet behövs oavsett hur många internationella adoptioner som genomförs till Stockholm med omnejd. Det borde inte vara ett krav på antal besökare för att en så unik verksamhet ska få bedrivas, behovet finns även om adoptionerna är färre.

Spira har en mycket kompetent och dedikerad personal som på ett lekfullt sätt tidigt kan fånga upp den problematik som adopterade barn och deras föräldrar kan ha, vilket i hög grad förhindrar mer komplicerade problem längre fram. Vi vet att det genom åren alltid har varit mycket uppskattat att få besöka och ta del av Spiras verksamhet. Många adoptivfamiljer saknar en naturlig mötesplats då de är föräldralediga med lite äldre barn. Adoptivföräldrarna har behov av att träffa andra i samma situation och barnen har behov av att träffa andra barn som är samma situation och ålder.

MFoF har förvisso upphandlat ett samtalsstöd för adopterade från 15 år och äldre samt för adoptivföräldrar, men det bör påpekas att den tjänsten inte på något sätt kan fungera som substitut för det som Spira erbjuder. Det är helt olika funktioner.

Adoptionscentrum kommer fortsätta verka för adopterades och adoptivfamiljers rätt till adekvat hjälp.

nyheten skapad 01 mars 2023