• Hem
  • Nyheter
  • Lesedi La Batho ger hopp och framtidstro

Lesedi La Batho ger hopp och framtidstro

Sedan starten för tio år sedan har Lesedi la Batho arbetat för att ge hopp och bygga framtidstro i området Mabopane utanför Pretoria och för att bryta den onda cykeln av fattigdom. Från sitt community center erbjuder Lesedi la Batho, vars namn betyder ljus åt folket, idag en rad olika verksamheter. Yrkesutbildning, arbetsförmedling, förskola för barn till tonårsmammor, stödgrupper, ungdomsutbildning och sportaktiviteter är några av organisationens olika program.

Ett av de senaste initiativen som startats av Lesedi kallas Ikemele, som betyder ”att resa sig”, och är ett program för att ge överlevare som varit utsatta för könsbaserat våld förutsättningar att övervinna sina svårigheter och leva ett liv med återställt framtidstro, styrka och ekonomiskt oberoende. Under sex månader får kvinnorna individuell rådgivning, delta i stödgrupper, utbildning i mänskliga rättigheter och livskunskap, yrkesutbildning och direkt stöd med mat och kläder. Efter examen kopplar de ihop kvinnorna med lokala sysselsättnings möjligheter eller hjälper henne att planera och starta ett litet företag. Ikemele deltagarna blir också en del av Ikemele Alumni, ett stöd nätverk för att uppmuntra till fortsatt relationsbyggande och support.

I samarbete med Lesedi arbetar Föräldralösa Barn bland annat med att stötta ungdomar och tonårsmammor på högstadier skolor i området. Ett utbildnings- och informationsprogram genomförs i samverkan med de lokala skolorna där ämnen som sexuell och reproduktiv hälsa, ungas rättigheter och vikten av utbildning ingår. En viktig del är att stärka ungdomarnas självkänsla och självförtroende.

”Lesedi handlar om att återuppväcka hopp och drömmar. De har tagit mig från gatan till mitt nya hem något som jag drömt om i flera år. De har också introducerat olika jobb möjligheter så att jag kan överleva. I korthet- de ger inte den svältande en fisk, utan lär honom fiska” – Fredah, tonårsmamma.

”Lesedi är allt för mig, de hjälper mig att ta hand om mitt barn och stöttar mig så att jag kan få utbildning och klara skolan” – Nthabiseng, tonårsmamma

nyheten uppdaterades 12 januari 2023