• Hem
  • Nyheter
  • Inspirerande förbundskonferens i Stockholm

Inspirerande förbundskonferens i Stockholm

Helgen den 16-17 mars gick Adoptionscentrums förbundskonferens av stapeln. Äntligen fick vi träffas igen! Hela förbundsstyrelsen deltog, de flesta lokalavdelningarna var också representerade samt personal från kansliet.

En viktig fråga på agendan var demokratifrågan. Är dagens struktur den bästa strukturen för att kunna nå ut till alla, samt att alla ska kunna vara lika delaktiga? Förbundsstyrelsen presenterade sitt arbete med frågan, och övriga fick via en gruppdiskussion möjlighet att ge sin input.

Vi fick även en presentation av vår medlemstidning ”A-tidskrift om adoption” med efterföljande workshop. Där fick vi reflektera över tidningens betydelse och värde, samt hur vi använder oss av den. En viktig och givande diskussion!

En presentation av vårt bistånd som bedrivs genom Föräldralösa barn – en del av Adoptionscentrum, fick oss alla att förstå det viktiga arbete som vi gör runt om i världen och vilken betydelse det har.

En översyn av våra sociala medier samt podden fick oss att förstå vikten av att vi finns, syns, och hörs i olika kanaler.

PAS-presentationen fick oss att förstå att PAS är en viktig och stor del av vår verksamhet som bara kommer att öka fram över. Hur jobbar vi vidare med detta på bästa sätt? (PAS, post adoption services dvs. stödet efter adoptionen).

Att resultatet av Adoptionskommissionens utredning kommer att påverka oss är helt klart, därför fick vi en presentation av Adoptionscentrums roll i kommissionens expertgrupp och en uppdatering om hur långt utredningen har kommit. En mycket viktig roll och viktig information!

Tack till alla som deltog under dessa dagar!
Låt oss nu ta hand om alla goda idéer och tankar som kom fram för att bygga en stark organisation inför framtiden.

nyheten uppdaterades 26 mars 2024