Förbundsmöte i Malmö 27-28 maj

Under helgen 27–28 maj 2023 hölls Adoptionscentrum förbundsmöte i Malmö. Mötet hålls vartannat år och är vårt förbunds viktigaste möte där bland annat val av förbundsstyrelse sker.

Lokalavdelningen AC Skåne var organisatör av mötet och gjorde detta med bravur! Adoptionscentrum består av flera lokalavdelningar ute i landet och att få besöka de olika lokalavdelningarna och då bekanta sig med deras arbete på lokal nivå är oerhört värdefullt.

Under dagarna i Malmö fick vi bland annat höra Adoptionscentrums verksamhetschef presentera verksamhetsberättelsen för 2022, vi fick höra en presentation om Rättssäkra adoptioner, ta del av två paneler med efterföljande diskussioner; en panel med vuxna adopterad och en annan med adoptivföräldrar, där olika frågor togs upp.

Två ledamöter avtackades från förbundsstyrelsen och två nya valdes in.

Adoptionscentrum antog även ett uttalande som ni kan läsa här.

Vi vill passa på att tacka alla som deltog på förbundsmötet i Malmö och ett särskilt tack till AC Skåne som organiserade mötet.

nyheten skapad 31 maj 2023