Barns rätt till utbildning

En god grundutbildning leder till ett tryggare liv. Det är en väg ur fattigdom och utsatthet.

Utbildning är en av grunderna för hälsa, välstånd och jämställdhet. Utbildning ger kunskap, bygger självkänsla och ger barn makt över sitt eget liv. Den som kan läsa, skriva och räkna kan ta till sig olika typer av information och själv bilda sig en uppfattning.

För grupper som lever i utsatthet – barn som bor på institution, lever med hiv eller med en funktionsvariation, är tillgången till utbildning ofta begränsad. Barn på landsbygden och barn från etniska minoriteter har också ofta mindre möjligheter till skolgång. Likaså är det många flickor som inte får möjligheten att utbilda sig. Barnäktenskap och tonårsgraviditeter är två stora hot mot flickors rättigheter. Många flickor tvingas sluta skolan för att de anses redo att gifta sig eller om de blir med barn.

Föräldralösa Barn arbetar för att alla barn ska få gå i skolan, oavsett om man är pojke eller flicka, lever med hiv, med en funktionsvariation eller bor på institution. Vi arbetar med att förändra värderingar och attityder till alla barns rätt till utbildning och utveckling. Tillgång till en god utbildning kan långsiktigt förändra familjens livssituation och förhindra att ett barn tvingas placeras på institution. Barn ska också få möjlighet att gå klart skolan. I Vietnam och Indien har familjer fått ökad kunskap om barns rätt till utbildning och hur det kan främja familjens situation. Även barn och unga i Etiopien, Indien och Sydafrika har fått kunskap om sin rätt att gå i skolan och fått hjälp med läxor.

Utbildning är vägen till ett bättre liv

Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet

Gia Linh fick fortsätta skolan

I Vietnam riskerar var fjärde flicka att bli bortgift före 18 års ålder. Gia Linh var en av dem.

artikeln uppdaterades 08 maj 2023