Skydd och trygghet

I Sydafrika uppmärksammar man årligen National Child Protection Week. Veckan firas årligen för att öka medvetenheten om barns rättigheter i landet och stoppa den onda cirkeln av försummelse, övergrepp, våld och exploatering av barn. Vår partner Lesedi La Batho anordnade förra året flera lokala aktiviteter för att sprida kunskap om barns rättigheter och uppmärksamma ungas situation.


De anordnade bland annat stödgrupper för ungdomar som bor ensamma utan föräldraomsorg. Grupperna blev en trygg plats där man fick dela erfarenheter och få stöd. Alla fick också med sig ett matpaket hem.

Förskolan Ratanang anordnade ett firande och bjöd in föräldrar. Man diskuterade hur man kan arbeta tillsammans för att skydda och utbilda barnen och hur viktiga föräldrarna är i detta.

artikeln skapad 18 januari 2023