Barns rätt till skydd och trygghet

Över hela världen utsätts barn för våld, exploatering och utnyttjande. Övergrepp kan vara fysiska, psykiska eller sexuella. Barn som lever i fattigdom och utan en familj är särskilt utsatta och skyddslösa. Alla barn har samma rätt att känna sig trygga.

Vi arbetar därför både med barn, föräldrar, professionella och myndigheter för att skapa strukturer och stärka sociala skyddsnät som skyddar barnen. Föräldrar och vårdnadshavare får exempelvis lära sig nya sätt att lösa konflikter och hur man kan skapa en trygg hemmiljö. Vi utmanar kulturella och traditionella värderingar. Flickor och pojkar får lära sig om sina rättigheter och vart man kan vända sig om man känner sig utsatt.

Föräldralösa Barn har ett särskilt ansvar att skydda de barn som kommer i kontakt med våra olika insatser. Som en del i detta har våra samarbetspartners fått arbeta med att ta fram egna barnskyddspolicys för sin organisation, utbilda sin personal och identifiera vilka risker som finns för barn och unga inom deras egna verksamheter och aktiviteter. Barn och unga har också själva varit med i denna process. För att få till en förändring måste barnen känna till sina rättigheter, identifiera var riskerna finns och själva veta vart de kan vända sig för hjälp.

Att uppmärksamma barns rättigheter

Vår partner Lesedi La Batho anordnade flera lokala aktiviteter för att sprida kunskap om barns rättigheter.

Låt barn vara barn

Kampanj mot barnarbete i Indien

artikeln uppdaterades 01 februari 2023