Barns rätt till hälsa

Barn har rätt till bästa möjliga hälsa enligt Barnkonventionen. Hälsa innebär mycket mer än bara frånvaro av sjukdomar, det handlar om att ha möjlighet att växa och utvecklas till sin fulla potential.

I rätten till hälsa ingår även att kunna bestämma över sin egen kropp och sexualitet. För att kunna göra detta behövs både kunskap och tillgång till rådgivning. På många platser i världen får unga ingen eller bristfällig sexualundervisning. Barnäktenskap och tonårsgraviditeter är två stora hot mot flickors rättigheter. Många flickor och unga kvinnor utsätts även för våld och diskriminering.

Föräldralösa Barn arbetar därför för att flickor och kvinnor ska ha möjligheterna och självförtroendet att ta makten över sina egna liv.

Funktionsvariationer är en vanlig orsak till att barn överges eller placeras på institution i många länder. Skälen kan vara att föräldrar har otillräcklig kunskap, att de inte har råd med omvårdnad eller hjälpmedel.  Vi arbetar för att alla barn ska ha rätt till utveckling efter sina förutsättningar.

artikeln uppdaterades 05 april 2024