Barns rätt att delta

I många delar av världen har barn och unga som växer upp i utsatta miljöer ytterst lite inflytande över beslut som påverkar deras liv. Föräldralösa Barn vill bidra till förändringar i barns och ungas möjlighet att göra sina röster hörda och delta i beslut som rör deras liv.

Vi arbetar för att skapa förutsättningar för barn och unga att delta i samhället. Men för att barn ska kunna delta måste de ha tillräcklig kunskap om sina rättigheter, och det krävs även att vuxna lyssnar. Genom våra projekt sprider vi information och kunskap om barns rättigheter och arbetar aktivt för att stärka barns självkänsla. Vi vill att alla barn ska känna ett ägarskap över sin framtid och våga framföra sina åsikter.

Genom att stödja utvecklingen av olika trygga mötesplatser som ungdomsgrupper, forum och klubbar har vi sett hur meningsfullt deltagande skapar engagemang, bygger självkänsla, ger barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sig och skapar hopp för framtiden. Vi arbetar för att unga ska ha tillträde till platser där de kan göra sina röster hörda för beslutsfattare.

I Vietnam har barn från projektets barnklubbar fått möjlighet att delta i dialogmöten med lokala myndigheter och där fått ställa frågor om sådant som är viktigt för dem. På skolor har barn fått ta plats i skolkommittéer, något som tidigare bara varit för föräldrar och lärare.

Vår sydafrikanska partner har tagit barns och ungas deltagande till en högre nivå genom sina lokala ungdomsforum där ungdomar med erfarenhet av att bo på institution, i fosterfamilj eller av att leva i utsatta områden deltar och får möjlighet att vara med och påverka på den egna organisationen och beslutsfattare i landet.

artikeln uppdaterades 27 januari 2023