Att arbeta med rättigheter

Vår utgångspunkt är alltid FN:s Barnkonvention och barn och ungas rätt till en trygg barndom. Vi arbetar för alla barns rätt till en familj, utbildning, hälsa och skydd mot övergrepp. Vi vill att barn och unga själva ska ha en röst och möjlighet att påverka sin framtid.

Vi stöttar och samarbetar med organisationer nära barnen i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa och tillsammans utformar vi projekt för att stärka vår målgrupp och deras rättigheter. Vi arbetar för ett civilt samhälle som har möjlighet att vara med och bidra till en positiv förändring.

Våra insatser är inriktade på de barn som har övergivits eller riskerar att förlora sina familjer och lever i utsatthet. Majoriteten av våra insatser är förebyggande. Vi arbetar med att stötta familjer som lever i utsatthet för att förhindra att barn skiljs från sina föräldrar. Våra projekt stödjer också äldre barns och tonåringars utslussning från institutioner för att ge dem förutsättningar till ett bra liv. Vi arbetar för att ge barn och unga kunskap om sina rättigheter, en möjlighet att utrycka sig och att framföra sina åsikter.

Att arbeta med rättigheter handlar om att i största möjliga mån angripa grundorsakerna till problemen. Vi vill åstadkomma bestående förändringar för kommande generationer och att bygga motståndskraft och kapacitet hos familjer och samhällen att klara utmaningar och själva vara med och påverka. Det handlar också om att få myndigheter och andra beslutsfattare att ta sitt ansvar.

Föräldralösa Barn stödjer projekt som utbildar i barns rättigheter, hälsa och trygghet.

Möt några av barnen i våra projekt

Barnen heter något annat i verkligheten.

Gia Linh fick fortsätta skolan

I Vietnam riskerar var fjärde flicka att bli bortgift före 18 års ålder. Gia Linh var en av dem.

Hjälp att klara vuxenlivet

Zoran är uppvuxen på barnhem, en tuff miljö för ett barn att vistas i.

Tandu får börja skolan.

Tandu föddes med en funktionsnedsättning och riskerade ett liv i utanförskap.

artikeln uppdaterades 20 januari 2023