• Hem
  • Vårt arbete

Vårt arbete

Föräldralösa Barn arbetar i länder där tillgången till rättigheter ofta är begränsad för barn utan föräldraomsorg. Vi väljer också att arbeta där det finns ett civilt samhälle som har möjlighet att vara med och bidra till en positiv förändring. Vi stöttar och arbetar tillsammans med organisationer nära barnen i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa och tillsammans utformar vi projekt för att hjälpa vår målgrupp – barn som förlorat eller riskerar att förlora sin föräldraomsorg. Fokus är på barns rätt till familj, hälsa, utbildning, samt trygghet och skydd mot övergrepp. Vi arbetar för att barn och unga själva ska kunna vara med och påverka sina liv.

Majoriteten av våra projekt finns i Indien och Vietnam.

artikeln uppdaterades 25 januari 2023