Skattereduktion för gåvor

Du kan få skattereduktion för gåvor till Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse.

Så här funkar det :

  • Du måste ge minst 200 kronor per gåvotillfälle.
  • Det totala gåvobeloppet, till en eller flera organisationer som är godkända av Skatteverket, måste vara minst 2 000 kronor per år. Skatteavdrag ges för gåvobelopp upp till totalt 12 000 kronor.
  • Avdraget är 25 % vilket innebär att du som minst får tillbaka 500 kronor (för gåvor upp till 2 000 kronor) och som mest 3 000 kronor (för ett totalt gåvobelopp på 12 000 kronor).
  • Vi lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket för de gåvor som berättigar till skattereduktion och meddelar även dig. Skatteavdraget syns i din inkomstdeklaration.
  • För att vi ska kunna lämna kontrolluppgifter behöver vi ha ditt personnummer. För de flesta givare har vi detta, men är du osäker kan du höra av dig till oss på info@foraldralosabarn.se eller  08-587 499 00.

För gåvor via Facebook kan skattereduktion inte ges eftersom Föräldralösa Barn inte kan koppla gåvan till en specifik givare.

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida.

artikeln uppdaterades 27 januari 2023