Spara i Humanfonden

Fondspara och låt hjärtat vara med

Vill du att dina pengar ska växa samtidigt som de verkar för en god sak? Vi erbjuder ett fondsparande i Swedbank Humanfond. En fond som fått flera utmärkelser och som gör skillnad.

Genom ideellt fondsparande kan du på ett enkelt sätt bygga upp ett sparkapital med möjlighet till god avkastning, samtidigt som du stöttar vår verksamhet och låter ditt sparkapital bidra till en bättre värld. Du betalar ingen fondavgift. Vi får två procent av ditt sparkapital varje år. Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då – välj det som passar dig bäst.

Swedbank Humanfond följer omfattande hållbarhets- och etikkriterier. Det innebär hänsyn till bolags hållbarhetsarbete (miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och affärsetik), associeringar till kränkningar av normer för mänskliga rättigheter och miljö samt koppling till känsliga produkter (vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi).

Information för dig som vill börja spara:

Börja spara och läs mer om Swedbank Humanfond.

Varmt tack till dig som redan sparar!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

artikeln uppdaterades 09 maj 2023