Styrelse Föräldralösa Barn

Styrelsen för Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse utses av Adoptionscentrums Förbundsstyrelse.

Ordförande

Jonas Andersson

Ingår i Föräldralösa Barns styrelse sedan 2010. Har två barn från Vietnam. Drivande kraft bakom tillkomsten av Spira och Resurscentret för adopterade i Stockholm. Egen företagare i reklambranschen.
Intressefrågor:
Starkt engagemang för barnrättsfrågor och solidaritet. Kommunikation och påverkan för insamling och samhälleliga åtgärder.

E-Post Spamskyddad
Ledamot

Kerstin Gedung

Kerstin är verksamhetschef på Adoptionscentrum.
Kerstin har tidigare jobbat i drygt 30 år för Nordea och Svensk Exportkredit, varav 25 år som chef, med fokus på internationell finansiering. Under dessa år finansierades bland annat ett antal biståndsprojekt i samarbete med Sida. Kerstin har stor vana av att arbeta med finansfrågor, uppföljningsfrågor, affärsrisker, och hållbarhets/korruptionsrisker i en internationell miljö.

E-Post Spamskyddad
Ledamot

Roger Bjursell

Pappa till två barn från Korea. Civilekonom som arbetar med företagsekonomisk konsultverksamhet och fastighetsförvaltning i egna bolag. Aktiv inom Adoptionscentrum sedan 2000 på såväl lokal- som förbundsnivå och är aktiv biståndsinformatör.
Intressefrågor: Att göra biståndsverksamheten mer känd såväl inom förbundet som bland allmänheten.

E-Post Spamskyddad
Ledamot

Johan Högberg

Johan Höberg sitter i Adoptionscentrums förbundstyrelse. Han är adopterad från Iran och bor i Sigtuna. Johan är utbildad inom datavetenskap och arbetar som systemutvecklare.


E-Post Spamskyddad
Ledamot

Eva-Maria Rask

Eva-Maria samordnar biståndsprogrammet med ForumCiv. Hon är även handläggare för Vietnam och Serbien. Eva-Maria har specialiserat sig på mänskliga rättigheter och särskilt barns rättigheter.
Intressefrågor: Barns rättigheter, organisationsutveckling, miljö.

E-Post Spamskyddad
Suppleant

Malin Tuvesson

Malin är utbildad civilekonom med inriktning mot internationell marknadsföring. Har bland annat studerat i Sydafrika och Australien. För närvarande sitter hon även i Noaks Ark Stockholm och Adoptionscentrums förbundsstyrelse.
Intressefrågor: Att stärka utsatta barns rättigheter. Öka kunskapen och därmed minska stigmatiseringen av hiv i Sverige och världen.


E-Post Spamskyddad
Suppleant

Cecilia Rojas Angberg

Cecilia är Programchef på Emmaus Stockholm. Hon har 20 års erfarenhet av arbete med internationellt utvecklingssamarbete i Afrika, Asien och Latinamerika samt som informatör. Har tidigare arbetat på Adoptionscentrum.
Intressefrågor: Att stärka utsatta barns rättigheter, samt att i Sverige sprida kunskap om och skapa engagemang för utsatta barn och våra projekt.

E-Post Spamskyddad
Suppleant

Marie Nilsonne

Marie är utbildad civilekonom. Hon har tidigare arbetat på Adoptionscentrums kansli som ekonom med ansvar för biståndet och utlandssidan. Arbetar sedan 2017 på Medieinstitutet Fojo som Controller.
Intressefrågor: Engagemang för barnrättsfrågor.

E-Post Spamskyddad

artikeln uppdaterades 29 december 2022