Policys

Här kan du läsa våra policys.

Biståndspolicy

Insamlingspolicy

Integritetspolicy

Korruptionspolicy

Policy för barns skydd och trygghet

Uppförandekod

artikeln uppdaterades 22 maj 2023