Organisation

Föräldralösa Barn – en del av Adoptionscentrum är samlingsnamnet på vår biståndsverksamhet. Här samlas ett stort antal biståndsprojekt runt om i världen, vår insamlingsverksamhet och våra ideellt engagerade.

Biståndsprojekt, insamling och information
All insamling sker i insamlingsstiftelsen Föräldralösa Barn. 
Insamlingsverksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll och vi har 90-konto.

Adoptionscentrums Förbundsstyrelse ansvarar för biståndsprogrammet.

artikeln uppdaterades 21 augusti 2023