Organisation

Föräldralösa Barn – en del av Adoptionscentrum är samlingsnamnet på vår biståndsverksamhet. Under detta samlas ett stort antal biståndsprojekt runt om i världen, vår insamlingsverksamhet, våra ideella och informatörer samt administrativ personal.

Bistånd, insamling och information
All insamling sker i Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse. Insamlingsverksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll och vi har 90-konto.

Adoptionscentrums Förbundsstyrelse ansvarar för biståndsprogrammet.

Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse, ansvarar för insamling.

artikeln uppdaterades 20 januari 2023