Biståndsinformatörer

Biståndsinformatörer är frivilliga som vill informera, inspirera och engagera människor genom att berätta om vårt bistånd och om barns rättigheter.

Informatörerna är ett stöd till våra avdelningars biståndsarbete.

Vill du att någon av dem kommer till din lokalavdelning eller kanske din arbetsplats och berättar om våra biståndsprojekt?

Kontaktpersoner: 

Roger Bjursell, roger@bjursell.se och 
Eva-Maria Rask, emr@adoptionscentrum.se, Telefon 08-587 499 00

Uppdragsgivare för biståndsinformatörerna är Föräldralösa Barn.

artikeln uppdaterades 20 januari 2023