Om oss

Föräldralösa Barns vision är att alla barn har rätt till en trygg barndom.

Våra grundvärderingar

Miljontals barn i världen uppskattas bo på barnhem. Många har föräldrar i livet men tvingas ändå växa upp i ensamhet, utan trygghet och närhet. Barnhem är inte ett hem för barn.

Våra insatser är inriktade på de barn som har övergivits eller riskerar att förlora sina familjer och lever i utsatthet. Majoriteten av våra insatser är förebyggande. Vi arbetar med att stötta ensamstående föräldrar och familjer som lever i utsatthet för att förhindra att barn i onödan skiljs från sina föräldrar. Våra projekt stödjer också äldre barn och tonåringars utslussning från institutioner för att ge dem förutsättningar till ett bra liv.

Vår utgångspunkt är alltid FNs Barnkonvention. Vi arbetar för alla barns rätt till utbildning, skydd mot övergrepp och barns rätt till hälsa. Vi vill att barn och unga själva ska ha en röst och möjlighet att påverka sin framtid. Placering på barnhem ska vara ett sista alternativ för barn som inte kan växa upp med sin familj. Mer om hur vi arbetar för barns rättigheter kan du läsa här.

Föräldralösa Barn – en del av Adoptionscentrum

Biståndet är en självständig del av Adoptionscentrum. Biståndsverksamhet och adoptionsverksamhet är ekonomiskt och personellt avskilda från varandra. All biståndsverksamhet i Adoptionscentrum sker under namnet Föräldralösa Barn.

All insamling sker till ett 90-konto som tillhör Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse som har en egen styrelse. Stiftelsen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Giva Sverige.

I allt vårt arbete utgår vi från människors lika värde. Våra värderingar återspeglas i de styrdokument som vi arbetar efter såsom biståndspolicy, policy för barns skydd och trygghet och korruptionspolicy.

artikeln uppdaterades 27 januari 2023