Bistånd – Serbien

Flera grupper barn i samhället är speciellt utsatta och har svårt att få sina rättigheter tillgodosedda, barn som lever på gatan, med funktionsvariationer eller psykisk ohälsa. I Serbien finns det fortfarande barn och unga som växer upp på i samhällets vård på institutioner eller i familjehem. Barn, som har tillbringat hela uppväxttiden på en institution, lämnar ofta barnhemmet med en tom adressbok. De har extremt svårt att hitta arbete och även bostad. Det är vanligt att de blir ensamma och isolerade. Att drabbas av depressioner och annan psykisk ohälsa är inte ovanligt.

Vårt projekt – Nätverk och klubbar stöttar unga inför övergången till ett självständigt liv

I samarbete med organisationen GRiG arbetar vi för att att stärka, utbilda och organisera ungdomar så att de är medvetna om sina rättigheter. Målgruppen i projektet är ungdomar som är på väg eller nyligen har lämnat barnhem. Genom nätverket och klubbar får de både social trygghet, och tillgång till arbetslivskontakter. De arbetar även för att minska diskrimineringen och synliggöra sin målgrupp. Målet är att ungdomarna ska integreras både på arbetsmarknaden och i samhället. GRiG finns i Belgrad, men sprider även konceptet och utbildar andra delar av Serbien och i regionen.


artikeln uppdaterades 27 januari 2023