Bistånd – Zambia

Zambia är ett av världens fattigaste länder. Det saknas stöd i samhället till barn som lever i utsatthet. Det är stor brist på utbildad personal för att arbeta med barn på barnhem, i familjer eller som lever på gatan. Det finns modern lagstiftning i landet och flera bra dokument och guidelines för hur omhändertagande av barn utan föräldraomsorg ska ske men de är oftast inte implementerade. Antingen saknas kunskap i hur det ska göras, eller det är vanligast – det saknas resurser. Det finns även många barnhem som inte alls är registrerade hos myndigheterna och där det inte finns någon insyn.

Vårt projekt – Barn behöver vuxna

ZACCW är en medlemsorganisation för personal som arbetar inom verksamheter för
utsatta barn och ungdomar i Zambia. En Child and Youth Care Worker arbetar med den direkta omvårdnaden av barn på barnhem eller inom andra verksamheter. Många av de som idag arbetar med barn utan föräldraomsorg eller andra utsatta barn saknar någon som helst grundläggande utbildning i barns utveckling, psykosocialt stöd eller barns rättigheter.

ZACCW arbetar aktivt med att höja kvalitén på omhändertagandet av utsatta barn i landet. De utbildar personal och organisationer som kan tillgodose de psykosociala och utvecklingsmässiga behoven hos barn och ungdomar. Att utveckla nya innovativa arbetssätt och metoder är också en viktig del av arbetet.

Tillsammans med ZACCW arbetar vi för att göra organisationen starkare. Sprida information till medlemmar och utbilda personer som arbetar med utsatta barn i landet för att barn och unga ska få sina rättigheter bättre tillgodosedda.

Utsatta barn stärks i Zambia

Alla har samma uppgift: Att bygga motståndskraft och ge hopp

Leken en förutsättning för utveckling

Om barn inte leker någon gång varje dag, då står det inte rätt till

artikeln uppdaterades 25 januari 2023