Bistånd – Sydafrika

Trots att Sydafrikas ekonomi har vuxit snabbt lever majoriteten av befolkningen fortfarande i fattigdom. I Sydafrika är våld och andra svårigheter en del av vardagen. Barn och unga drabbas hårt och under pandemin ökade det könsbaserade våldet ytterligare.

För de som arbetar inom barnvårdsområdet är en av de stora utmaningarna framöver att höja kompetensen och standarden på den verksamhet för utsatta barn och unga som bedrivs för att klara av de enorma behov landet har.

Våra projekt – Sydafrikas unga kämpar för en bättre framtid

Organisationen NACCW, National Association for Child and Youth Care Workers arbetar aktivt med att höja kvalitén på omhändertagandet av utsatta barn i landet. NACCW bedriver även ett aktivt påverkansarbete för barns rättigheter i landet. De utbildar personal och organisationer som kan tillgodose de psykosociala och utvecklingsmässiga behoven hos barn och ungdomar. Att utveckla nya innovativa arbetssätt och metoder är också en viktig del av arbetet.
Tillsammans med NACCW arbetar Föräldralösa Barn sedan 2017 med att utveckla organisationens ungdomsforum där unga som bor på institution, i fosterhem eller i utsatta områden får möjlighet att mötas, organisera sig och göra sina röster hörda. NACCW:s ungdomsforum finns över hela Sydafrika.

Sedan starten för tio år sedan har vår partnerorganisation Lesedi la Batho arbetat för att ge hopp och bygga framtidstro i området Mabopane utanför Pretoria och för att bryta den onda cykeln av fattigdom. Från sitt community center erbjuder Lesedi la Batho, vars namn betyder ljus åt folket, idag en rad olika verksamheter. Yrkesutbildning, arbetsförmedling, förskola för barn till tonårsmammor, stödgrupper, ungdomsutbildning och sportaktiviteter är några av organisationens olika program.

I samarbete med Lesedi arbetar Föräldralösa Barn bland annat med att stötta ungdomar och tonårsmammor på skolor i området. Ett utbildnings- och informationsprogram genomförs i samverkan med de lokala skolorna där ämnen som sexuell och reproduktiv hälsa och ungas rättigheter ingår. En viktig del är att stärka ungdomarnas självkänsla och självförtroende.

artikeln uppdaterades 25 januari 2023