Bistånd – Etiopien

Etiopien är ett av världens fattigaste länder och ett land som ständigt balanserar på yttersta marginalen. Barns grundläggande rättigheter är en stor utmaning. Fattigdomen tar ifrån många barn möjligheten till näringsriktig mat, rent vatten och medicin.

Vårt projekt – Ge hopp om en bättre framtid

Vår partner My Sisters är en organisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för de svagaste i samhället vilket ofta betyder ensamstående mammor och barn. Deras vision är att ge hopp om en framtid. De hjälper unga mammor och deras barn ur fattigdom genom att skapa förutsättning för självständiga liv och möjlighet till utbildning och arbete. De har sin verksamhet i ett fattigt område i Addis Ababa och erbjuder en rad olika verksamheter som utbildning, information om SRHR, medicinsk rådgivning och omvårdnad. De driver även förskolor.

Föräldralösa Barn arbetar tillsammans med My Sisters för att stärka organisationen så att de kan bli effektivare i sitt arbete för att ge barn bättre uppväxtvillkor.

Med barnets bästa i fokus

Här får mammor och barn möjlighet till en bättre framtid

Unga ger tillbaka

Ungdomar som tidigare fått hjälp är en resurs

artikeln uppdaterades 25 januari 2023