Bistånd – Colombia

Att leva med hiv innebär ett stigma och diskriminering, många gånger t o m från den egna familjen. Mycket bottnar än idag i bristande kunskaper kring hur hiv överförs.

Vårt projekt

I samarbete med Fundación Planeta Amor arbetar Föräldralösa Barn med ett projekt som är inriktat på att förhindra överföring av hiv från mor till barn. Man arbetar med kvinnor/blivande mammor som lever med hiv för att de ska få kunskap om sina och sina barns rättigheter och vikten av att ta bromsmediciner, föda med kejsarsnitt och avstå från att amma för att förhindra att viruset överförs till barnet. Genom gruppsamtal får även anhöriga till mammorna, som deras partners och familjer, mer kunskap om viruset så att de kan vara ett stöd för mammorna.

En annan målgrupp är personal inom hälso- och sjukvården där det också finns brister i kunskap om hur man undviker överföring av hiv under graviditeten, i samband med förlossningen och efteråt. Det är också viktigt att dessa personer som kommer i kontakt med mammorna ger dem ett bra omhändertagande som inte diskriminerar eller stigmatiserar.

I Colombia har man sett en ökning av hiv bland unga, och särskilt bland kvinnor. För att nå ut med kunskap till yngre anordnar Planeta Amor informationsaktiviteter på två stora universitet i Bogotá och kommer framöver även på prov informera skolungdomar om hiv. För universitetsstudenter kommer det även finnas möjlighet att testa sig för hiv i samband med aktiviteterna. Ett problem är nämligen att få testar sig vilket ökar risken spridning. T ex så har 98 % av mammorna som kommer till Planeta Amor fått kännedom om sina hiv-status först under graviditeten.

artikeln uppdaterades 27 januari 2023