• Hem
  • Här arbetar vi

Här arbetar vi

Indien

Flickor och kvinnor får kunskap om sina rättigheter och styrka att stå upp för sig själva.

Colombia

Minska diskrimineringen och förbättra situationen för barn som föds med hiv.

Etiopien

Hjälp till självhjälp och stöd i en tuff vardag.

Vietnam

Genom att delta i barnklubbar får barnen information om sina rättigheter och lär sig att göra sina röster hörda

Serbien

Barn, som har tillbringat hela uppväxttiden på en institution, lämnar barnhemmet med en tom adressbok.

Sydafrika

I Sydafrika är våld och andra svårigheter en del av vardagen. Sydafrikas ungdomar kämpar för en bättre framtid.

Zambia

Zambia är ett av världens fattigaste länder. Det är stor brist på utbildad personal för att arbeta med utsatta barns rättigheter.

Föräldralösa  Barn arbetar tillsammans med partnerorganisationer i åtta länder runt om i världen. Vi genomför ett 25-tal projekt varje år för alla barns rätt till en trygg uppväxt och för att stärka barns rätt till familj, utbildning, hälsa, trygghet och skydd mot övergrepp. Vi arbetar för att barn och unga själva ska kunna vara med och påverka sina liv. Majoriteten av insatserna genomförs i Indien och Vietnam. I Serbien har vi vårt största projekt. Klicka på kartan ovan och läs mer om vårt arbete i länderna.

artikeln uppdaterades 05 maj 2023