Styrdokument

Adoptionscentrums stadgar

Det är förbundsmötet, som hålls vartannat år, som fastställer förbundets stadgar. Stadgarna ändras vid senaste förbundsmötet.

Stadgarna är senast uppdaterade 2021-05-30.

Integritetspolicy

Vi har anpassat hanteringen av personuppgifter till den nya dataskyddsförordningen (GDPR). I vår integritetspolicy ser du vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det samt hur de används, sparas och skyddas.

Integritetspolicyn är senast reviderad 2021-05-20.

artikeln uppdaterades 18 januari 2023