Adoptionscentrums intressepolitiska program

Vid Adoptionscentrums förbundsmöte 2021 uppdaterades förbundets intressepolitiska program. Syftet med programmet är att samla alla våra intressefrågor, bland annat för att på ett enkelt sätt kunna presentera dem för politiker och beslutsfattare.

Adoptionscentrum bildades 1969 av familjer som adopterat för att hjälpa andra att genomföra sina adoptioner. Organisationen har sedan starten varit en stark förkämpe för barn som adopterats och deras familjer, för att de ska ha samma rättigheter som andra barn och deras föräldrar.

Detta intressepolitiska program sammanfattar de viktigaste målen som Adoptionscentrum arbetar för. Det är antaget av vårt förbundsmöte, men uppdateras av förbundsstyrelsen för att kraven ska vara aktuella.

• Adopterades rättigheter såsom PAS (Post Adoption Service) -stöd och rätt till sitt ursprung.

• Adoptivfamiljers rättigheter såsom tillgång till stöd före, under och efter adoptionen.

• Barn har rätt till familj. Barnhem är inget hem för barn – Biståndsarbete genom Föräldralösa Barn.

• Nej till rasism och främlingsfientlighet.

artikeln skapad 17 augusti 2023