AC Uppland – Tidningen

Tidningen

AC Upplands tidning kommer ut med två nummer per år; det första innan sommarfesten i slutet av vårterminen och det andra strax innan jul i slutet av höstterminen. Tidningen är fyllig och intressant, helt i flerfärgstryck! Vi bygger ofta upp den omkring teman och har även återkommande punkter som ”Nyfådda barn”, bilder från Välkommen hem-träffar och reportage från våra andra aktiviteter.

Nyfådda barn

Vill du låta publicera en bild på ditt nyfådda barn i nästkommande tidning? Maila då in bilden tillsammans med de uppgifter nedan som du vill ska publiceras i en liten text i anslutning till bilden. Skriver du en egen bildtext, tänk på att fatta dig så kort som möjligt, av utrymmesskäl.

  • Barnets namn
  • Födelsedatum
  • Födelseland
  • Hemkomstdatum
  • Hemort
  • Förälder/föräldrar
  • Övrigt, t ex syskon

Medverka

Vill du skriva i tidningen om din/er hämtresa, om öppna förskolan, någon av våra aktiviteter, något om ditt barn eller barnväntan eller något annat adoptionsrelaterat? Vi välkomnar varmt mer material, bilder, kort och skrivarinitiativ! Mejla oss gärna på uppland@adoptionscentrum.se.

artikeln uppdaterades 02 februari 2023