AC Stockholm – Nätverka

Kontakta stockholm@adoptionscentrum.se om du har frågor eller behöver råd och stöd från din lokalavdelning.

Råd och stöd

Stöd, råd, hjälp eller bara någon att prata med? Mejla avdelningen. Frågor kring utbildningar skickar du till vår samordnare på samma mailadress, övriga kontaktadresser hittar du här.

Kontaktpersoner

Har du frågor kring att adoptera eller att vara adopterad? Vi har hela 6 kontaktpersoner i vår lokalavdelning. Alla med olika erfarenheter från att vara adoptivförälder, adopterad och vara i ansökningsprocessen.

Fysiskt infoblad – ACSTHLM

Vårt medlemsblad heter ACSTHLM och kommer ut 1-2 gånger per år till medlemmar i AC Stockholm.

I bladet informerar vi framförallt om kommande aktiviteter, föreläsningar och utbildningar. Det är vår officiella kanal till alla våra medlemmarna. Vi har ca 1100 prenumeranter som får tidningen utskickad till sig.

Digitalt nyhetsbrev

Vårt digitala nyhetsbrev kompletterar informationen vårt medlemsblad ACSTHLM och håller dig uppdaterad om vad som händer lokalt i Adoptionscentrum Stockholm.

Informationen i nyhetsbrevet distribueras via e-post. Du anmäler dig till nyhetsbrevet via länken här nedan. Din e-postadress hanterar vi säkert så att den inte sprids till andra. Du kan också när som helst avregistrera dig för vidare utskick.

Sociala medier

Följ oss på Facebook och Instagram.

artikeln skapad 23 januari 2023