Okänd bakgrund

Adoptionscentrum vill med denna föreläsning uppmärksamma en stor målgrupp adopterade som vi ofta möter i vårt arbete med Post Adoption Service, nämligen de som har ytterst begränsad eller ingen bakgrundsinformation, och väldigt små förutsättningar att kunna söka sina biologiska rötter.

Vi märker att denna grupp är osynlig såväl i adoptionssammanhang som medialt. Vi bjuder in till en digital föreläsning om hur det kan upplevas att ha okänd bakgrund. Vi välkomnar gemensam reflektion tillsammans med deltagarna!

  • Digital föreläsning inklusive frågestund i slutet
  • Endast för medlemmar
  • Riktar sig till såväl adopterade som adoptivföräldrar

Ur innehållet:

  • Hur kan det upplevas att ha okänd bakgrund?
  • Hur kan man bemöta omgivningens reaktioner?
  • Hur kan man hitta andra förhållningssätt och perspektiv till sina/sitt barns egen historia?

Föreläsningen hålls av Sandra Stendahl och Anna Guwert, handläggare på Adoptionscentrums Post Adoptions Service som själva är adopterade.

Datum och tid: Måndag 3 april 2023 klockan 16:00 - 18:00
Sista dagen för anmälan: Onsdag 29 mars 2023
Arrangör: Adoptionscentrum
Plats: Digitalt

Anmälan

För att läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.

eventet uppdaterades 13 mars 2023