Identitesskapande som adopterad

Kom och lyssna på antropologen David Asplunds föreläsning om identitetsskapande med utmaningar som normativt avvikande utseende, etiska dilemman, rasism etcetera. David berättar utifrån sin erfarenhet som adopterad. Med ett antropologiskt perspektiv förklarar han vetenskapligt vad adopterade kan gå igenom under sin uppväxt.

Identitetsskapande ur ett antropologiskt perspektiv 
– David S. P. Asplund

Mitt namn är David Saad Per Asplund, och jag önskar bjuda in dig till en timmes föreläsning kring identitetsskapande som adopterad, ur ett antropologiskt perspektiv.

Under vår timme tillsammans, kommer jag att prata om de verktyg som jag har fått under min utbildning och samtidigt knyta dessa till personliga historier. Jag ska försöka illustrera hur verktygen har hjälpt mig att navigera i skapandet av min egen identitet. De vetenskapliga begreppen har varit väsentliga för att kunna sätta ord på tankar och känslor samt att skapa min identitet.

Mina mål med föreläsningen är att du som deltar både kan relatera till historierna som jag delar och att du får med dig konkreta verktyg som du kan applicera i din vardag.

Med det sagt så ser jag också fram emot att få höra just DIN historia, då jag är övertygad om att din personliga resa också bidrar till att vi tillsammans kan hitta möjligheter att navigera i vårt identitetsskapande.

Välkomna!

Om David

Mitt koncept, ”Lev dina värderingar,” har under de senaste tio åren baserats på att jag lärt mig konkretisera min egen värdegrund och att låta den genomsyra allt jag gör.

Jag är adopterad ifrån Israel och är uppvuxen i Sundsvall, men idag bor jag i Stockholm och läser en masterutbildning inom socialantropologi på Stockholm Universitet. Innan jag flyttade till Stockholm tillbringade jag fyra år i USA och tog examen inom kulturantropologi vid University of California, där fokus var strukturell rasism och identitetsskapande.

På grund av mitt utseende präglades min barndom i Sundsvall av rasism och mobbning på ett så övergripande sätt att mina mobbares ord blev min verklighet. Trots denna tuffa tid hade jag en person vars närvaro hjälpte mig igenom detta; min mormor.

Min mormors lyhördhet och styrka att kunna se människor blev därför det som inspirerade mig till att ge mig ut i världen, för att se om det fanns fler som behövde någon som trodde på dem. Strävan att låta min mormors handlingar kanaliseras genom mitt agerande, ledde mig på en resa runtom i världen. Jag besökte bland annat barnhem i Vietnam, föreläste om demokrati och inkludering i Serbien och Norge, utbildade mig och forskade om strukturell rasism och identitetsskapande i Kalifornien. I Sverige har jag varit konsult inom förvaltning och organisation avseende psykosocial arbetsmiljö. Jag har även medverkat i TedXTalk – Youth om Black Lives Matters, samt mycket mer.

Det är tack vare kombinationer av allt ovan samt alla de jag träffat på mina resor, som gör att jag idag är mer tillfreds med vem jag är.

Datum och tid: Lördag 8 oktober 2022 klockan 14:00 - 15:00
Sista dagen för anmälan: Måndag 3 oktober 2022
Arrangör: AC Medlem
Kostnad: Gratis för medlemmar
Plats: Stockholm Sundbyberg, Lövströms Allé 7, 1 trappa eller digitalt via Teams

eventet skapad 16 januari 2023