Släktadoption

Vid släktadoption gäller i princip samma regler som vid vanlig adoption. En grundförutsättning för adoptionen är att den sker med utgångspunkt från barnets bästa.

Villkor för släktadoption

För att en släktadoption överhuvudtaget ska komma ifråga krävs även att barnet och familjen både socialt och legalt uppfyller vissa krav:

  • Att barnet är i behov av adoption – det vill säga att den biologiska familjen inte har möjlighet att ta hand om barnet. En socialarbetare gör en utredning på barnet.
  • Att barnet är juridiskt fritt för adoption – dvs att de biologiska föräldrarna frivilligt har överlåtit barnet till DCY för adoption eller barnet är förklarat övergivet i domstol.
  • Att adoptivfamiljen har medgivandeutredning och ett medgivande från sin hemkommun och uppfyller de krav som både den svenska och thailändska lagen ställer på blivande adoptivföräldrar.

artikeln uppdaterades 23 januari 2023